Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan DNA varna för suicid?

2018-02-22

De vanliga metoderna för att diagnosticera depression bygger på samtal med patienten och patientens upplevda symtom enligt en skattningsskala. Idag används inga prover eller kroppsliga undersökningar som kan påvisa depression. Lars Ohlsson berättar här om ett forskningsprojekt som har undersökt kopplingen mellan depression och inflammation genom att mäta mängden av ett visst DNA i blodet hos deprimerade patienter.

Populärvetenskaplig föreläsning av Lars Ohlsson, lektor i biomedicinsk vetenskap vid Malmö universitet.

Läs mer om Lars Ohlssons forskning som görs i samarbete med forskare vid Lunds universitet: Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer