Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Jakten går vidare på vad som orsakar artros

2013-11-05
fotboll
Foto: Colourbox

Kan man få artros av en akut knäskada? Beror artrosen i så fall på knäskadan?

Eller skulle den drabbade fått artros ändå, eftersom artros orsakas av något annat än akuta knäskador?

– Detta är frågor som jag, och många med mig, önskar att vi hade svaret på, säger Richard Frobell, docent i experimentell ortopedi vid Lunds universitet.

Richard Frobell är en av talarna på Forskningens dag om artros, ett ämne han specialstuderat som forskare knuten till en forskargrupp om artros vid Lunds universitet.

Operera eller inte?

Nyligen kom gruppen ut med en uppföljningsstudie av hur korsbandsskador bäst behandlas tidigt efter skadan: operera eller inte operera?

Undersökningen visar att individer med korsbandsskador tycks klara sig lika bra, eller lika dåligt, med enbart sjukgymnastik som med operation och efterföljande sjukgymnastik. Risken för att utveckla artros fem år efter skadan påverkades inte heller av vilken behandling patienterna fick.

– Artros är för mellan 30–70 procent av dessa patienter den långsiktiga konsekvensen av skadan, och det oavsett hur själva skadan behandlas. Den förändrade biomekaniken i knäleden är sannolikt en stark faktor till denna ökade risk, men det finns även en hel del som talar för att skadan som sådan startar processer som möjligen sätter igång sjukdomsförloppet, säger Richard Frobell.

Hur stor är risken för artros?

När det gäller knäskador som förknippas med utvecklandet av artros: Hur stor är risken, och finns det en särskild riskgrupp inom olika befolknings- och åldersgrupper?

– Det finns egentligen bara hyfsade uppskattningar för patienter med främre korsbandsskada där omkring hälften av dem utvecklar artros efter 10–15 år. Det stora folkhälsorelaterade problemet är att de flesta som skadar sitt korsband är i 20–25 årsåldern och de får därmed symptom av artros redan i 35–40-årsåldern. Dessutom är dessa individer företrädesvis aktiva individer med höga krav på sin knäfunktion, poängterar Richard Frobell.

Hur vet jag om jag kommer att utveckla artros, dvs finns det föregående varningstecken att ge akt på?

– Vi vet idag i princip ingenting om hur sjukdomen startar eller vilka tidiga tecken vi ska titta efter men en allvarlig knäskada ska man nog se som varningssignal. Det finns heller inga mediciner som botar sjukdomen utan vi får inrikta oss på att behandla dess symptom.

Förändring av fysisk aktivitet och sjukgymnastik är åtgärder som har visat effekt i form av att lindra symptomen.

– Andra alternativ är smärtstillande och antiinflammatorisk medicinering samt olika former av symptomlindrande kirurgi som osteotomi (se faktaruta till höger) samt protesoperation.

– Vår långsiktiga förhoppning är förstås att ett enkelt blodprov ska kunna ge svar på om du har en ökad risk för artros. Vi är emellertid inte ens nära att finna en sådan lösning idag, avslutar Richard Frobell som forskar vidare!

Text: ANNA-MI WENDEL