Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Innovativ behandling vid Parkinsons sjukdom

2011-09-13
Anders Björklund, professor i neurobiologi
Anders Björklund, professor i neurobiologi. Foto: Mikael Risedal

Hjärncellstransplantationer ger Fernströmpris

Fernströmstiftelsens Nordiska pris, med en prissumma på hela 1 miljon kronor, går i år till professor Anders Björklund från Lunds universitet. Han är hjärnforskare och inriktad på neurodegenerativa sjukdomar, sjukdomar där nervcellerna förtvinar. Björklunds forskargrupp försöker bl.a. utveckla skräddarsydda stamceller för att behandla Parkinsons sjukdom.  

I prismotiveringen nämns bland annat Anders Björklunds ”utveckling av innovativa behandlingsformer vid Parkinsons sjukdom”. Detta arbete började redan på 70-talet, när hans grupp var pionjärer när det gällde att transplantera nya nervceller till hjärnan. Det var något som de flesta forskare då inte ansåg vare sig möjligt eller meningsfullt.

– Den gängse synen var att hjärnan var en sorts telefonväxel, en sluten kopplingscentral som man inte kunde gå in i och förändra. Nu däremot vet man att hjärnan är plastisk – den förändrar sig hela tiden beroende på individens utveckling och eventuella sjukdomar, säger Anders Björklund.

Transplantation av hjärnceller har idag vuxit till ett stort internationellt forskningsfält. I Lund har flera patienter med Parkinson fått nya nervceller via transplantation. Men resultaten har varierat: somliga har blivit mycket bättre, medan andra inte påverkats alls. De fosterceller man använt (överblivna från provrörsbefruktningar) är dessutom både för få och för varierande för att kunna ligga till grund för en mer allmän behandling.

Hoppet står därför till stamceller som skräddarsytts för att tillverka dopamin, det ämne Parkinsonpatienterna har för lite av. Visionen är att genom en engångsbehandling med sådana stamceller kunna bromsa sjukdomen på ett tidigt stadium.

– Det kräver förstås ett kirurgiskt ingrepp i hjärnan. Men sådana har redan gjorts på många tusen Parkinsonpatienter, där medicineringen inte hjälpt och där man i stället gått in med s k Deep Brain Stimulation via en elektrod. Stamcellerna skulle på ett liknande sätt kunna injiceras med tunna kanyler till olika ställen i hjärnan, förklarar Anders Björklund.

Först måste dock lämpliga stamceller utvecklas och testas. Det är ett arbete som det stora forskarnätverket kring Anders Björklund aktivt deltar i. Målet är dels att få fram celler som fungerar som planerat utan risk för biverkningar, dels att få klart för sig vilka patienter som gagnas av behandlingen.

– Vi tror att det bara är en viss andel av Parkinsonpatienterna som kan dra nytta av att få nya dopaminproducerande celler. Det gäller ju att förstå vad som kännetecknar den gruppen, så att vi inte utsätter någon patient för en onödig behandling, säger Anders Björklund.

Han tror dock mycket på metoden.

– Om vi kan visa att transplantation med friska nervceller kan hjälpa den Parkinson-skadade hjärnan att läka sig själv, så skulle den principen kunna användas också vid andra neurologiska sjukdomar, säger han.

Pressmeddelande från Lunds universitet 12 september 2011