Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inget samband mellan kinoloner och arytmi

2016-03-01

Kinoloner är en grupp antibiotika som i vissa studier förknippats med en ökad risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar. En dansk-svensk studie som nyligen publicerats i BMJ, vars förstaförfattare är forskaren och infektionsläkaren Malin Inghammar från Lunds universitet och SUS, visar dock att någon sådan riskökning inte finns.

Studien har jämfört mer än 900 000 tablettbehandlingar med kinoloner inom öppenvården, och lika många sådana behandlingar med penicillin V i Danmark och Sverige under 1997-2001 resp 2006-2013.
De tidigare studier som pekat på en riskökning hade flera svagheter som inte finns i den nya studien. Genom att jämföra två olika antibiotika och ta med ett så stort antal behandlingar har författarna försökt försäkra sig om att de två patientgrupperna varit likvärdiga.
Malin Inghammar påpekar att forskarna bakom studien inte kan uttala sig om den eventuella risken för sjukhusvårdade patienter, eftersom bara lindrigare sjuka patienter från öppenvården ingått i undersökningen. Hon ser ändå resultatet som positivt, eftersom det innebär att man i öppenvården kan fortsätta att använda dessa viktiga antibiotika utan oro för eventuella hjärtbiverkningar.

Text: INGELA BJÖRCK