Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Inget privatliv i livmodern – läkarna ser allt

2012-02-09
 
 

 

ultraljudbild paa foster
Ultraljudsbild av foster i 3D. Foto: Ann Thuring

Med ultraljud kan man numera se vad som händer inuti livmodern, in i minsta detalj.

 

– Vi kan se om fostret kissar, kliar sig eller grimaserar. Inte ens inne i livmodern har man idag något privatliv! 

Det sa gynekologiprofessorn Karel Marsal, på både skämt och allvar, vid ett symposium i Lund om ultraljudets medicinska användning. Denna startade ju i Lund i ett samarbete mellan kardiologen Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz.

Första bilden 1953

Deras första ekokardiogram (ultraljudsbild av hjärtat) gjordes 1953. Ända sedan dess har metoden varit till enorm nytta för hjärtläkarna, och även för neurologer, kärlkirurger m.fl.

Det är ändå inom gynekologin som metoden används allra mest, eftersom alla gravida kvinnor numera undersöks med ultraljud. Även här var Lund tidigt ute genom docent Bertil Sundén. Hans avhandling från 1964 om fosterövervakning med ultraljud blev banbrytande inom området.

– Det är fortfarande fantastiskt att läsa Bertils avhandling. Han skriver bland annat om alla de områden inom obstetriken och gynekologin där han tror ultraljud kan komma att användas – och han har fått rätt i allt! sa Karel Marsal.

Många tillämpningsområden

Ultraljud används idag för att ställa diagnos på gynekologiska sjukdomar som tumörer och myom, och vid graviditeter för att bedöma fostrets ålder, tillväxt och eventuella missbildningar eller väntade problem vid förlossningen. Ultraljud används också för att styra läkarnas instrument vid t.ex. fostervattensprov och blodtransfusioner inuti livmodern.

När det gäller fostrets tillväxt, så kan den studeras med en metod som Karel Marsal själv varit med om att utveckla: Doppler-ultraljud, som mäter flödet i en vätska. Bilder av blodets flöde genom navelsträngen visar om moderkakan fungerar som den ska, så att fostret får en bra blod- och syreförsörjning. Dopplermetoden kan också visa cirkulationen i fostrets hjärta och hjärna samt syretillförseln till dess lungor.

Fler medicinska detaljer i 2D

Ultraljudsundersökningar görs idag i graviditetsveckorna 18 och 32. I Skåne erbjuds också kvinnor över 33 år en undersökning redan i vecka 13. Det är ett tidigt och riskfritt sätt att hitta foster med Downs syndrom.

De skulpturala, guldfärgade 3D-bilderna, som kan bli nästan som porträtt av fostret, tas inte som rutin. Vanliga 2D-bilder är inte lika anslående men visar fler medicinskt intressanta detaljer: man kan se aorta, ansiktsprofil, öron, hjärta och andra delar inuti och utanpå kroppen. Men även 3D-bilderna – som föräldrarna är mycket förtjusta i – har en medicinsk användning.

Vikten i 3D

– Om det vanliga ultraljudet tyder på att det finns en missbildning av fingrarna eller en läpp- och gomspalt, så går man vidare med en 3D-undersökning. Vi studerar också 3D som ett möjligt sätt att bestämma fostrets vikt på ett säkrare sätt. Vikten är ju av betydelse både för mycket små foster, som kan behöva hämtas ut tidigare än normalt, dels hos mycket stora foster där man kan behöva planera för kejsarsnitt, förklarar Karel Marsal.

Symposiet om ultraljudets historia och nuvarande användning anordnades av Kungliga fysiografiska sällskapet.

Text: INGELA BJÖRCK