Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Infarkt, stroke, benskörhet… KOL är mer än lungsjukdom!

2011-11-01
cigarettfimpar
En överväldigande majoritet av dem som drabbas av KOL i västvärlden är rökare. Vid rökstopp upphör nedbrytningen av lungvävnaden, men de skador som uppstått är ännu så länge oåterkalliga. Foto: Dreamstime

Nästan nio av tio som drabbas av KOL har rökt. Och KOL-patienterna drabbas också i högre grad av benskörhet, hjärtinfarkt, stroke och andra sjukdomstillstånd.

Claes-Göran Löfdahl
Primärvården har blivit bättre på att mäta andningsvolym med hjälp av spirometri. Men det kunde ske ännu oftare, säger Claes-Göran Löfdahl. FOTO: Roger Lundholm

– Hittills har vi alltför lite kopplat KOL till sjukdomstillstånd utanför lungan, påpekar Claes-Göran Löfdahl, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund.

En färsk studie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö visar att det går att knyta även stroke och åderförkalkning i halskärlen till nedsatt lungfunktion av den typ som finns vid KOL.

Andra epidemiologiska studier visar ett starkt samband mellan KOL och risken för hjärtinfarkt och kärlkramp.

Medfött skydd

– Här finns en del faktorer som är gemensamma. Hur vi drabbas är antingen beroende av känslighet för skadliga ämnen eller en sannolikt medfödd förmåga att aktivera olika skyddsfaktorer.

Det är numera en oomtvistad sanning att rökning ger sämre hälsa. Men uppemot hälften av alla rökare drabbas inte av KOL. De kan ha skyddande faktorer. Kanske har de en bättre förmåga att mobilisera ett kroppseget antibiotikum som även skyddar mot exempelvis lunginflammation (se artikeln ”Tror på kroppens eget antibiotikum”).

Röken förstör vävnaden

För övriga leder rökningen dels till en inflammation i de små luftvägarna, bronkiolerna, dels till en nedbrytning av vävnaderna i och omkring de minsta lungblåsorna, alveolerna. Luftvägarna faller lättare samman vilket försvårar luftpassagen, framför allt vid utandning. Detta är den typiska bilden för emfysem med ”uppblåsta” lungor.

En ny metod mot detta är att operera in ventiler i luftvägarna som stänger av de områden som är mest drabbade (se artikeln ”Ventiler lindrar symtom vid KOL”).

Sluta i tid

Sjukgymnastik ger en bättre hälsa för KOL-patienterna, men sjukdomen i sig är ännu utan bot. De läkemedel som ges påverkar endast i mindre grad överlevnaden. Den drabbar dessutom kvinnor hårdare än män, kanske på grund av deras mindre lungvolym. Det har också skett ett generationsskifte. I dag drabbas fler kvinnor än män av KOL.

– Det är viktigt att inte skuldbelägga rökare. Många kan sluta, men för några är det närmast omöjligt. Men för den som slutar upphör nedbrytningen av lungvävnaden. Därför är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid, säger Löfdahl.

Mäta andningsvolym

Historiskt sett har landets vårdcentraler varit dåliga på att identifiera KOL. Enligt Claes-Göran Löfdahl är dock primärvården i Skåne i dag rikets flitigaste i att mäta andningsvolym med hjälp av spirometri.

– Det har skett en successiv förbättring. Nästan hundra procent av vårdcentralerna har spirometriutrustning. De saknar ändå ibland både tid och möjlighet att göra tidiga test på patienter som söker under infektionsperioder eller i samband med astmaliknande symtom.

Text: PER LÄNGBY