Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individuell cancerbehandling är målet

2016-05-20

Hennes forskning bidrar till att utveckla metoder för mer individuella cancerbehandlingar. Genom att upptäcka metastaser tidigt och studera cellers beteende, skapas bättre möjligheter till korrekt och tidig diagnos samt mer direktverkande medicinering.

oRMO1veS0DgDap1UQxNE
Foto: Malmö högskola

I sitt avhandlingsarbete har Zahra El-Schich utfört fyra olika studier, som framför allt fokuserar på teknikutveckling inom cancerforskning och behandling via cellgifter.
– Förhoppningen är att vi i framtiden, genom att analysera celler från en cancerpatient, ganska snabbt ska kunna analysera hur cancercellerna uppför sig. Innan det här blir verklighet återstår dock ytterligare försök och forskning, säger Zahra El-Schich och tillägger:
– Målet är att få fram individanpassad medicinering, för att kunna undvika till exempel cellgifter som slår brett och därmed förstör även friska celler. Vi vill att fler patienter ska få rätt behandling från början. Det spar både tid, pengar och lidande.

Svårt hitta metastaser

Att hitta cancerceller som bildar metastaser är dock mycket svårt. De här cellerna gör allt de kan för att gömma sig, för såväl kroppens immunförsvar som för forskarna som vill hitta dem. Vilket bland annat alltså gör det svårt att diagnosticera cancer i ett tidigt stadium.
För att utveckla bättre diagnostik för aggressiva och metastaserande cancerceller har Zahra El-Schich använt nanopartiklar som binder till sialinsyra, en liten molekyl som utgör en del av cellens sockermolekyler. Celler som bundit in nanopartiklarna analyseras i mikroskop och preliminära studier visar att de mest aggressiva cancercellerna binder till sig fler nanopartiklar än friska celler. Nanopartiklarna är framtagna på Malmö högskola av professor Börje Sellergren och doktor Sudhirkumar Shinde.
Zahra El-Schich och hennes handledare Anette Gjörloff Wingren, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Malmö högskola, har i sina studier bland annat använt sig av digital holografi-mikroskopi. Det unika med den metoden är att den gör det möjligt att analysera levande celler direkt i odlingskärlen.

Vill bidra till mer individuell behandling

– Vi har till exempel kunnat se hur olika celler reagerat på olika behandlingar. Var behandlingen för kraftig? Har celltillväxten stannat eller har cellerna dött? Utifrån sådana här resultat skulle man i framtiden kunna behandla varje patient mer individuellt, säger Zahra El-Schich.
Digital holografi-mikroskopi är dessutom en förhållandevis billig och enkel metod, som ger snabbt resultat. Via en 3D-film får forskarna fram mycket information om cellerna. Under åren som doktorand har Zahra El-Schich bidragit till att vidareutveckla digital holografi-mikroskopen tillsammans med företaget som tillverkar dem, Phase Holographic Imaging AB i Lund.

Zahra El-Schich vet inte ännu vad hon ska göra efter disputationen, men förhoppningen är att kunna fortsätta forska inom området. Något hon gärna skulle vilja arbeta vidare med är tester med nanopartiklar, för att se hur de kan användas i kampen mot cancer. Går det till exempel att injicera nanopartiklar i människor och använda i behandling av sjukdomar? Det återstår att ta reda på.

Text: LOTTA SOLDING