Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individuell behandling viktig vid Alzheimers

2010-05-19

hjärna i blått 

Behandling mot sjukdomen Alzheimers bör vara individuell, avpassad efter varje patients särskilda behov. Analys av ryggvätskeprov kan vara en möjlig väg för att i framtiden ge rätt patienter rätt behandling. Det har forskarna Åsa Wallin och Oskar Hansson vid Neuropsykiatriska kliniken på Skånes Universitetssjukhus kommit fram till.

De båda som är knutna till Enheten för klinisk minnesforskning, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har gjort en studie på 151 patienter med Alzheimers sjukdom. På alla togs ryggvätskeprov. Dessutom gjordes det minnestester.

Tre typer

– I ryggvätskan analyserades proteinerna tau, fosfotau och beta-amyloid, berättar docent Oskar Hansson. Därefter började behandling med läkemedel, en kolinesterashämmare.
Patienterna och effekten av behandlingen följdes regelbundet upp under tre år. Denna uppföljning identifierade tre grupper av patienter med olika ryggvätskemönster.

Olika överlevnad

– De tre grupperna försämrades olika snabbt, förklarar överläkare Åsa Wallin, doktor i medicinsk vetenskap. De hade olika lång överlevnad och svarade olika bra på behandling.
– Sannolikt innebär detta att behandlingen av Alzheimerpatienter blir bäst om de anpassas efter varje patients särskilda behov.

Internationellt uppseende

Nyligen publicerade tidskriften Neurology en artikel med de båda forskarnas resultat. Artikeln har bland annat uppmärksammats i USA. Artikeln kommer att följas upp med ett reportage i det internationella neurologförbundets – American Academy of Neurology – tidskrift Neurology Today.

Effektiv behandling

– Målet med vårt arbete är att ge varje enskild patient med Alzheimers sjukdom så effektiv behandling som möjligt. Analys av ryggvätskeprov kan vara ett verktyg för att i framtiden ge rätt patienter rätt behandling.

Deras forskning kommer nu att fortsätta. Det tar ännu några år innan deras forskning ger resultat i praktiskt patientarbete.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Foto: Dreamstime