Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individualiserad bröstcancerbehandling kan förbättra överlevnaden

2014-12-02

bröst_Illustration COLOURBOX5145580

En av nio kvinnor i Sverige får bröstcancer, och antalet insjuknande ökar för varje år. Tack vare förbättrade behandlingsmöjligheter samt tidigare diagnos överlever numera majoriteten – men inte alla. Genom att analysera patienternas egen arvsmassa och kombinera detta med vedertagna tumörmarkörer och livsstilsfaktorer skulle behandlingen kunna individualiseras. Därmed skulle behandling kunna ges endast till de som har nytta av den och onödiga biverkningar kunna undvikas.

Tänk om man skulle kunna veta vem som kommer få återfall i sin bröstcancer och vilka som kommer förbli friska efter avslutad behandling. I så fall skulle det vara mycket lättare att välja vilken behandling patienten skulle ha fått från början. Så kallad individualiserad behandling är ett nytt sätt att behandla patienter och det bedrivs mycket forskning om detta runt om i världen idag. Bland annat försöker man ta reda på om det, genom att ta ett blodprov och analysera patientens arvsmassa, redan vid diagnos går att förutsäga om behandlingen kommer vara effektiv eller ej.

Tumörtyp, genetik och livsstil avgör återfall

Arvsmassan är unik för varje enskild person, de flesta ställen är likadana hos många människor men vissa delar varierar från person till person, så kallade genetiska normalvarianter. Genom att analysera arvsmassan för genetiska normalvarianter och därefter gruppera patienter utifrån de olika normalvarianterna kan man få fram en genetisk profil. Dessvärre är förklaringen oftast inte så enkel att en enskild genetisk variant leder till återfall. Risken för återfall är sannolikt multifaktoriellt, dvs beror på en samverkan mellan olika faktorer såsom tumörfaktorer, genetiska normalvarianter och livsstilsfaktorer.

Vår forskargrupp undersöker just samverkan mellan många olika faktorer och risk för att få återfall i sjukdomen. I en av våra studier undersökte vi hur kaffekonsumtion efter diagnos påverkar risken för återfall. Vi undersökte dessutom genetiska normalvarianter i gener som reglerar nedbrytningen av både kaffe och bröstcancerläkemedlet tamoxifen.

Har kaffe någon betydelse?

I vårt material med ca 600 patienter och 5 års medianuppföljning var konsumtion av två eller fler koppar kaffe per dag associerat med lägre risk COLOURBOX2065717för återfall hos de flesta kvinnor som behandlats med tamoxifen. Men för en del av dessa patienter, med de specifika genetiska normalvarianterna var detta extra tydligt. När dessa kombinerades med kaffekonsumtion visade det sig att patienter som behandlats med tamoxifen och som hade en viss genuppsättning samt en hög kaffekonsumtion hade en signifikant bättre  prognos än  patienter med samma genuppsättning och som hade en låg kaffekonsumtion. Antalet patienter med dessa genetiska normalvarianter var dock relativt få och fynden behöver bekräftas i en annan, oberoende studie innan några generella råd gällande kaffekonsumtion kan ges till patienter.

Vilka substanser i kaffe som skulle kunna påverka cancertillväxten är ännu oklart. Det har kommit studier som visat att koffein och koffeinsyra har  egenskaper som skulle kunna motverka cancertillväxt, och  vår studie visar att en förstärkt hämmande effekt kan förväntas om man har en viss genetisk profil.

Nästa steg i denna del av forskningen blir att undersöka hur olika substanser i kaffe påverkar bröstcancercellers egenskaper och tillväxt. Generellt visar denna studie att olika gener och livsstilsfaktorer kan användas tillsammans för att i förlängningen individualisera behandlingen för patienter med bröstcancer.

Text: MARIA SIMONSSON

Foto (bröst, kaffe): Colourbox