Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Individualiserad behandling vid hemofili

2018-10-12

Jan Astermark installerades som professor i klinisk koagulationsmedicin den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Hemofili – klassisk blödarsjuka – är en ärftlig sjukdom som företrädesvis drabbar pojkar. Sjukdomen, som finns i olika svårighetsgrader, beror på en brist på ett protein som krävs för att blodet ska levra sig – koagulationsfaktor VIII (hemofili A) eller koagulationsfaktor IX (hemofili B). Detta ger en ökad risk för mer eller mindre spontana blödningar, och vid skada eller kirurgi kan livshotande blödningstillstånd uppkomma om inte någon behandling ges.

Tidigare var medianlivslängden för patienter med svår hemofili endast 10-15 år, men genom att man numera kan ge det protein som patienterna saknar är livslängden i okomplicerade fall mer eller mindre i nivå med befolkningens i stort. Trots alla framsteg kvarstår dock ett stort problem för både patienter och sjukvård. I cirka en tredjedel av alla fall börjar patientens immunförsvar nämligen bilda antikroppar mot det protein som ges, och proteinet förlorar då sin funktion.

Min aktuella forskning syftar till att förstå varför dessa antikroppar bildas. Målet är att kunna förutspå och minimera denna reaktion samtidigt som vi ger ett så bra skydd som möjligt mot blödningar. Dessa blödningar drabbar framför allt de större lederna och kan leda till invalidiserande ledskador. I takt med att utvecklingen går framåt och nya alternativa
behandlingar tas fram, kommer betydelsen av att kunna förutspå antikroppsbildningen och individualisera behandlingen att bli allt viktigare, ur både ett medicinskt och hälsoekonomiskt perspektiv. Förhoppningen är att min forskning ska kunna bidra till detta och möjliggöra ett mer eller mindre normalt aktivt liv för patienter med hemofili.

Text: JAN ASTERMARK

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona