Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Idrottande kvinnor som äter för lite

2012-12-17

Balettdansös värmer upp

Foto: Colourbox

– På lång sikt får det här allvarliga hälsomässiga konsekvenser, du kan bli steril och du får stressfrakturer, benbrott, på grund av att ditt skelett är nedsatt, säger Anna Melin, doktorand vid Köpenhamns universitet till Ekot.

I en svensk-dansk studie har Anna Melin tillsammans med sjukgymnasten och forskaren Åsa Tornberg vid Lunds universitet studerat elitidrottande kvinnors energiintag. Deras resultat visar att nästan hälften av de elitidrottande kvinnorna som ingick i studien åt alldeles för lite så att skelettet började urkalkas och mensen försvann.

Läs mer på Ekot