Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur vet läkarna vem som kommer att vakna?

2014-11-04
Irina Dragancea
Specialistläkaren Irina Dragancea kontrollerar pupillreaktionen vid ljusstimulering hos en patient efter ett hjärtstopp. Foto: Roger Lundholm.

För de patienter som vaknar inom de första två dygnen efter ett hjärtstopp är prognosen god. De flesta kan så småningom gå tillbaka till ett normalt liv, även om minnessvårigheter förekommer.

Men de som inte vaknar efter kylbehandling, hur går det för dem?

– Det har då som regel gått fyra och en halv till fem dagar efter hjärtstoppet och prognosen är tyvärr inte så god för den här gruppen av patienter, säger Irina Dragancea, specialistläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Det är då neurologerna ska bedöma hjärnskadans omfattning och patientens möjlighet att återfå medvetandet.

– De anhöriga är oftast väl medvetna om det allvarliga tillståndet. När vi som experter med säkerhet kan förutsäga fortsatt medvetslöshet eller ett mycket svårt neurologiskt handikapp, är det inte längre etiskt försvarbart att fortsätta intensivvård.

Beslutet fattas av sammansvetsat team

Beslutet att avsluta intensivvårdsinsatserna tas av ett väl sammansvetsat team av intensivvårdsläkare, neurologer och kardiologer. Det baseras på flera oberoende prognostiska markörer, som med största tillförlitlighet talar för en omfattande hjärnskada.

– En daglig klinisk neurologisk undersökning är en viktig metod för att bedöma hur djupt medvetslös patienten är. Det är en hörnsten i prognosbedömningen.

– Som neurolog tittar jag bland annat på hur den medvetslösa patienten reagerar på smärta och eventuell förekomst av kramper. Pupillreaktioner vid ljusstimulering och blinkreflexer när hornhinnan berörs ger också viktig information om hjärnskadans omfattning. Vi väger även in resultat från EEG och SSEP, datortomografi och magnetkameraundersökning av hjärnan och mätning av biokemiska hjärnskademarkörer i blodet, säger Irina Dragancea, som i sin forskning tittar just på prognosbedömning av medvetslösa patienter som drabbats av hjärtstopp.

Prognosbedömning efter fyra till fem dygn

Förutsättningarna för prognostisering av medvetslösa patienter efter hjärtstopp har ändrats sedan kylbehandlingen infördes som skyddande behandling mot hjärnskada (läs artikel om nedkylning).

– Därför gör vi idag i regel prognosbedömningen först 72 timmar efter att patienten nått normaltemperatur efter kylbehandling. Vi vill vara säkra på tillförlitligheten i den kliniska neurologis undersökningen.

I en del fall gör läkarna en prognosbedömning innan det gått 72 timmar efter kylbehandlingen.

– Saknar patienten helt hjärnstamsreflexer, pupillreaktioner och blinkreaktioner när hornhinnan berörs, eller utvecklar okontrollerade muskelryckningar inom 24 timmar, tyder detta på att hjärnan har mycket omfattande skador. Ibland utvecklar det sig till en total hjärninfarkt, det vill säga att patienten blir hjärndöd.

Text: OLLE DAHLBÄCK