Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur styr vi våra rörelser?

2010-06-28

Henrik Jörntells forskargrupp har på kort tid fått prestigefyllda internationella anslag från både NIH och EU. I båda projekten utnyttjas gruppens unika kompetens att registrera nervcellers interaktion på plats i kroppen. Målet är bättre förståelse för hur våra arm- och handrörelser styrs.

Henrik Jörntell med kollegor studerar hur spinala nervcellskretsar fungerar och deras samspel med nervcellskretsar i lillhjärnan och storhjärnan när kroppen rörs med vilje. De använder en teknik som kallas whole cell patch clamp för att registrera signaler från nervceller i centrala nervsystemet, på plats i kroppen.

Hur hjärnan fungerar

– Tekniken ger oss i princip all nödvändig information vi behöver för att vi ska få en komplett förståelse av hur hjärnans nervceller och nervcellskretsar fungerar, förklarar Henrik Jörntell. Till exempel kunde vi förklara essentiella delar av lillhjärnbarkens funktion i en nyligen publicerad översiktsartikel i Nature Reviews. Tillsammans med vår partner i Kista bygger vi därför dessutom en fullskalig datoriserad modell av hur hjärnan fungerar under viljemässiga arm- och handrörelser.

Forskargruppen får nu, tillsammans med Elzbieta Jankowska vid Göteborgs universitet, 720 000 dollar under tre år från amerikanska National Institutes of Health för att studera uppbyggnaden och funktionen i spinala och cerebellära nervcellskretsar för styrning av viljemässiga rörelser.

Rörelsestyrning och sjukdom

Samtidigt startar EU-projektet The Hand Embodied där de tillsammans med åtta andra forskargrupper i Europa ska studera hur vi använder handen som ett organ för förkroppsligad intelligens. Man vill även ta reda på hur egenskaper i de neuronala styrsystemen blir en integrerad del i hur vi uppfattar våra händer och därmed omvärlden. Dessa egenskaper sak ska sedan användas för att utveckla nya robothänder med bättre egenskaper för interaktion med människa. The Hand Embodied får under fyra år 7 200 000 euro totalt, vara 800 000 euro går till forskargruppen i Lund

– Slutmålet för vår forskning är en djuplodande förståelse av hur hjärnans rörelsestyrning fungerar och drabbas av olika sjukdomsförlopp, berättar Henrik Jörntell.

– En enorm brist i dagens behandlingsformer vid olika typer av sjukdomar i hjärnan är att vi helt enkelt inte har tillräcklig kunskap om hur hjärnan fungerar och svarar på olika sjukdomsprocesser – här tror vi att vår forskning kan leverera stora genombrott.

Pressmeddelande från Lunds universitet 24  juni 2010.