Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur påverkar kvinnliga hormoner artros?

2013-11-05

Att kvinnor i högre grad än män drabbas av artros efter klimakteriet är känt sedan tidigare, men man vet inte varför.

Nu pågår en studie vid Lunds universitet för att närmare undersöka hur kvinnliga hormoner påverkar utvecklandet av artros.

Fredrik Offerlind
Fredrik Offerlind är sjukgymnast och universitetsadjunkt på Institutionen för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Studien görs i samarbete med sjukgymnast Eva Ekvall-Hansson och Martin Englund, som är läkare och epidemiolog. Foto: Åsa Hansdotter

– Vi har en unik möjlighet att samköra två register för att ta fram data, säger sjukgymnast och universitetsadjunkt Fredrik Offerlind vid Lunds universitet.

Det ena registret, WHILA (The Women’s Health in the Lund Area), skapades under 90-talet då över 7 000 kvinnor i slutfasen av sin fertila period, undersöktes. De lämnade blodprov som fastställde deras hormonstatus och man ställde bland annat frågor om menstruation, hormonbaserade preventivmedel och tillförda hormoner i övergångsåldern, förklarar Fredrik Offerlind.

Uppgifterna från WHILA kopplas till de diagnoskoder som numera sätts i och med att en patient blir diagnostiserad med artros. På så sätt kan man dra slutsatser om hur hormonella faktorer påverkar sjukdomen.

Detta är variabler som inte tidigare varit föremål för analys och i förlängningen skulle det kunna påverka hur man t ex ser på östrogenbehandling i övergångsåldern.

– Jag hoppas att vi genom denna studie kommer att få ett bättre omhändertagande av artrospatienter bland annat från ett sjukgymnastiskt perspektiv.

– De första preliminära resultaten beräknas vara klara om cirka ett år, avslutar Fredrik Offerlind.

Text: ÅSA HANSDOTTER