Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur mår Skåne?

2010-01-26

Andelen överviktiga ökar i Skåne. Alkoholdrickandet ökar dramatiskt. Fler män röker än i övriga landet. Det är några fakta som kommit fram i den stora folkhälsoundersökning som Region Skåne gjorde 2008.Rapsfält

28 000 slumpmässigt utvalda skåningar svarade för underlaget, berättar docenten och överläkaren Maria Rosvall vid Socialmedicinska enheten på UMAS. Enheten var tillsammans med Centrum för folkhälsa och miljö ansvarig för Folkhälsoenkät Skåne 2008. Genom att jämföra dess resultat med de två tidigare enkäterna år 2000 och 2004 kan man se hur skåningarnas hälsa och hälsorisker har utvecklats över tid.

Rökning

Rökningen i Skåne fortsätter att minska. Dock röker fler män än i övriga Sverige, och nästan var femte man snusar.

– Det är fler män som snusar än som röker i Skåne. Bäst på att fimpa är personer i åldern 35–44 år, berättar Maria Rosvall.

Alkohol

Andelen riskkonsumenter av alkohol bland kvinnor har fördubblats mellan åren 2000 och 2008. Trots detta är andelen riskkonsumenter högre bland män än bland kvinnor.

Övervikt

När det gäller övervikt visar enkäten att skåningen är överviktig. Hela 57 procent av männen och 41 procent av kvinnorna väger för mycket, och andelen överviktiga är dessutom ökande.

Enkäten visade på stora sociala skillnader i folkhälsan. Bland förtidspensionärer var andelen överviktiga nära 70 procent bland männen och 60 procent bland kvinnorna. I den gruppen var rökarna också överrepresenterade, medan bara cirka fem procent av de högre tjänstemännen röker.

Tandhälsa

Även när det gällde tandhälsa fann man sociala skillnader. Var sjätte svarande hade inte varit hos tandläkaren eller tandhygienisten de senaste två åren, och andelen icke-tandvårdsbesökare var särskilt hög bland arbetslösa och förtidspensionärer.

Psykisk hälsa

Den dåliga psykiska hälsan ökar inte längre.

– Men det innebär ändå att var fjärde ung kvinna mellan 18 och 34 år upplever att de har dålig psykisk hälsa, säger Maria Rosvall.

Enkäten gjordes 2008 och resultaten publicerades i juni 2009. Genom enkäten har Region Skåne fått en bra bild av skåningarnas hälsa, hälsorisker, arbetsliv och sjukvårdskonsumtion.

HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare publicerats i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009.