Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

2014-12-12

Universitetshuset Lund

En komponent i bröstmjölk för att bekämpa antibiotikaresistens. Organdonation och transplantation. Diabetes, Parkinsons sjukdom, bättre styrning i vården och metoder att studera hjärnans nervceller. 

Det är några av de forskningsområden som de professorer som installerades den 7 november 2014 arbetar med. De berättar själva om sin forskning i artiklarna nedan.

Anna Forsberg  Att ge eller ta emot ett organ
 Maria Gomez Diabetes och hjärt-kärlsjukdom
 Anders-Håkansson Nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar
 Per-Odin Mot bättre terapier för Parkinsons sjukdom
 Anders-Anell  Styrning i vården
 Daniel-Topgaard  Hjärnans struktur på mikroskopisk skala