Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

2015-11-02

Universitetshuset Lund

Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Forskning för en god start i livet. Hjärnan hos för tidigt födda. Att reparera en skadad hjärna. Kryddstark smärtforskning. Det är några av forskningsområden som höstens nyinstallerade professorer arbetar med.

De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.

 

Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning

Foto: Roger Lundholm
Forskning för en god start i livet

Foto: Kennet Ruona
Hjärnan hos för tidigt födda

 Malin Parmar
Att reparera en skadad hjärna

Foto: Kennet Ruona
Kryddstark smärtforskning