Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hösten 2018: Nya professorer vid Lunds universitet berättar om sin forskning

2018-12-04
Universitetshuset Lund
Universitetshuset Lund. Foto: Mikael Risedal

Effektivt omhändertagande på akuten, att kunna skilja mellan ofarliga och livshotande infektioner – och att använda antibiotika bara när det verkligen behövs, nya sätt att förhindra suicid och skulle organ från hjärtdöda patienter kunna bidra till att lösa organbristen? Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.

 

Jan Astemark , professor i klinisk koagulationsforskning

 Individualiserad behandling vid hemofili

 

 

Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin

Blir vi sjuka av miljön? Arvsmassan kan berätta

Ulf Ekelund, professor i akutsjukvård

Kvalitet i det akuta omhändertagandet

Martin Englund, professor i medicinsk forskning med särskild inriktning mot epidemiologi och ortopedi

När lederna börjar göra ont

Ann Hermansson, professor i öron- näs- och halssjukdomar

Snuva eller livshotande infektion – hur märker vi skillnaden?

Richard Ingemansson, professor i thoraxkirurgi

Lungtransplantation – vilken väg skall vi gå?

Tomas Jansson, professor i medicin och teknik

Nanopartiklar i rörelse avslöjar tumörer

Fredrik Liedberg, professor i urologi

Blåscancer – många ouppfyllda behov

Yvonne Lundberg Giwercman, professor i experimentell patologi med inriktning mot cancer

Ärftliga faktorers roll i prostatacancer

Johan Malmström, professor i avancerad proteomics-masspektrometri

Proteom, bakterier och infektioner

Magnus Rasmussen, professor i infektionsmedicin

Allvarliga bakterieinfektioner

Mårten Segelmark, professor i njurmedicin

När immunsystemet angriper njurarna

Ewa Sitnicka Quinn, professor i stamcellsbiologi med inriktning mot lymfocytutveckling

Hur utvecklas immunsystemet från stamceller?

Åsa Westrin, professor i psykiatri

Nya sätt att förebygga suicid

Katarina Sjögreen Gleisner, professor i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot medicinsk avbildning

Den medicinska bilden – ett instrument för att mäta stråldoser