Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Genen som skyddar våra blodstamceller

2018-01-17

HLF-genen är nödvändig för att hålla våra blodstamceller i ett vilande stadium, något som är avgörande för att säkerställa normal blodproduktion. Det visar en ny forskningsstudie från Lunds universitet som publicerats i Cell Reports.
– Studien bekräftar flera tidigare studier som visar på HLF-genens betydelse vid blodbildning, säger Mattias Magnusson som lett den aktuella studien. Resultaten kan ha viktiga tillämpningar för benmärgstransplantationer, såväl som för att förstå hur leukemi utvecklas.

Att kunna upprätthålla blodproduktionen, särskilt vid skada, cellgiftsbehandling eller en transplantation, är beroende av ett begränsat antal stamceller som finns i benmärgen. Dessa blodstamceller har den unika kapaciteten att kopiera sig själva och kunna producera alla våra olika typer av blodceller. Men för att säkerställa livslångt underhåll av normal blodstamcellsfunktion, hålls de flesta blodstamceller i ett vilande tillstånd. Detta skyddar dem mot utmattning och yttre påverkan. Blodstamcellerna kan dock snabbt rekryteras för att rekonstruera blodsystemet vid trauma, varefter de återvänder till sitt viloläge.

Målen inom blodstamcellsfältet

Foto: Kennet Ruona

– Att identifiera de faktorer som styr blodstamcellerna ger kunskap om processer som vi kan påverka för att kunna föröka stamcellerna utanför kroppen. Detta har länge varit ett av de stora målen inom blodstamcellsfältet då det skulle öka möjligheter till blodstamcellstransplantation vid t ex brist på stamceller eller donatorer. Dessutom ökar vi vår förståelse över hur leukemi uppstår, förklarar forskaren Mattias Magnusson, som lett studien vid Lunds universitet.

Flera forskningsgrupper har tidigare identifierat HLF-genen som en möjlig stamcellsregulator för både normal och cancerogen blodbildning. Genom att studera möss som saknar HLF-genen, fann Karolina Komorowska, som är doktorand i Mattias Magnussons grupp, att blodstamcellerna var aktiva och inte längre i viloläge.

– Det är förvånande att mössen levde ett normalt liv utan HLF-genen, men när de hade akut behov av nytt blod efter yttre påverkan som till exempel cytostatikabehandling, överlevde inte mössen. Alla blodstamcellerna slogs då ut av behandlingen eftersom de var aktiva och inte i sitt viloläge. Utan HLF-genen skyddades alltså inte längre blodstamcellerna mot cytostatika eller mot annan stress som transplantation, säger Mattias Magnusson.

HLF-genen är en viktig regulator för blodstamcellsaktivitet

Resultaten visar att HLF-genen är en viktig regulator för blodstamcellsaktivitet och en viktig faktor för att upprätthålla stamcellens förmåga att bilda nytt blod. Detta är i linje med ytterligare en forskargrupp vid Lunds universitet under ledning av David Bryder, vars resultat nyligen visade att om HLF-genen inte stängs ner i rätt tid, så leder det till att vårt långsiktiga immunförsvar inte kan bildas, vilket kan var ett förstadium till leukemi.

– Faktum är att studier har visat att cancerstamcellerna som ger upphov till blodcancer uttrycker höga nivåer av HLF, vilket kan vara orsaken till att cytostatika inte kommer åt dessa celler. Nästa steg är att identifiera genom vilka signaler HLF-genen skyddar stamcellerna för att kunna manipulera deras aktivitet, avslutar Mattias Magnusson.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.