Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärtstopp och hjärnskador – bättre stöd i eftervården

2014-11-04
skrivbord
Foto: Colourbox

Sedan år 2007 har Minnesmottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad arbetat med att ta fram en modell för uppföljning av patienter efter hjärtstopp.

– Det finns mycket som tyder på att patienter som har haft hjärtstopp, och inte fått kylbehandling, får mer problem med sina kognitiva funktioner, berättar Ann-Marie Liljeroth överläkare på Minnesmottagningen.

Projektet startade 2007 tillsammans med Neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Syftet var dels att se om kylbehandling gav positiva resultat på minnet och andra kognitiva förmågor, dels att se vad man kan göra för att hjälpa de patienter som drabbats av hjärnskador i samband med hjärtstopp. Målsättningen var att ta fram en gemensam modell för uppföljning och stöd till patienterna.

– Eftersom detta ofta är problem som inte syns utanpå kan det vara svårt för omgivningen att för stå varför patienten reagerar som han eller hon gör, säger Ann-Marie Liljeroth. Det vårt team gör är att vi genomför en rad olika minnestester som tillsammans visar på om det finns några störningar i de kognitiva funktionerna hos patienten.

Små justeringar som kan göra stor skillnad

– Efter testerna kan vi sedan tillsammans med arbetsgivare och försäkringskassan hitta lämpliga lösningar som bidrar till att patienten får en högre livskvalitet och till exempel kan återgå till sitt arbete.

Dagens IT-samhälle och våra arbetsmiljöer ofta består av öppna kontorslandskap med hög arbetstakt, gör att människor med kognitiva nedsättningar blir extra utsatta.

– Det kan räcka med ett eget rum, möjlighet till vila och kortare arbetstid för att du ska kunna fungera som vanligt på arbetsplatsen. Små justeringar som kan göra stor skillnad, säger Ann- Marie Liljeroth.

Text: JENNY HALL 

KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER HJÄRTSTOPP

  • tolkning av sinnesintryck
  • inlärning
  • minne
  • bearbetning av information
  • ta initiativ till aktivitet och utföra denna
  • språk och kommunikation
  • emotionell reglering, d v s att hantera känslor.

Källa: Enheten för kognitiv medicin, Minnesmottagningen CSK, Kristianstad