Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärnans känsliga celler skadas av syrebrist

2014-11-04

Att hjärnceller dör vid ett alltför långvarigt hjärtstopp är något som patologen Elisabet Englund känner väl till.

Nervcellsdöden kan försiggå på mer än ett sätt, och kan inträffa inte bara under utan även efter hjärtstoppet.

– De hallonröda cellerna här är döda. De ser helt annorlunda ut än de omgivande, lilafärgade cellerna, visar hon.

hjärnceller
Hjärnceller i närbild. Bild: Elisabet Englund

Elisabet Englund har jämfört mikroskopisnitt av hjärnprover från ett 50-tal obducerade patienter. En del av dessa personer har dött snabbt och plötsligt i en massiv hjärtinfarkt.

Andra har återupplivats efter ett hjärtstopp men har ändå avlidit några timmar eller dagar senare, eftersom deras hjärnor fått för stora skador.

Elisabet Englund
Elisabet Englund förbereder analys av
hjärnprover. Foto: Roger Lundholm

Analysen av hjärnvävnad från de senare patienterna visar att många av deras hjärnceller dött av dessa skador.

Hjärnans känsligaste celler skadas

– När någon återupplivats efter ett hjärtstopp, men sedan ändå dör, så är det inte i första hand för att hjärtat tagit skada av hjärtstoppet. Det finns flera andra skäl, bland annat att hjärnan inte klarat syrebristen. Hjärtat består ju mest av muskelceller och kan klara ganska stora skador, till skillnad från hjärnan, förklarar Elisabet Englund.

Hennes prover visar också att de döda hjärncellerna inte är jämnt fördelade över hela hjärnan, utan är koncentrerade till vissa delar.

Minnesfunktion och balans drabbas

Några av de känsliga ställena är hippocampus, som är viktigt för våra minnesfunktioner, och cerebellum (lillhjärnan), som styr mycket av vår balans och koordinationsförmåga.

Det är därför patienter som överlevt ett hjärtstopp inte sällan har problem med just minnet och koordinationen, eftersom de delar av hjärnan som ansvarar för dessa funktioner blivit påverkade.

Text: INGELA BJÖRCK