Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärnan läker dåligt efter skallskador

2022-06-01
pojke i ishockeyhjälm väntar på att få spela
Foto: iStock/francisblack

Svåra skallskador leder i princip alltid till minnesproblem och upprepade slag mot huvudet höjer risken för demens, något som en uppmärksammad skotsk studie av elitidrottare satt fokus på.

Niklas Marklund är professor i neurokirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han forskar om hjärnskador.

Man står med korslagda armar iklädd i vit läkarrock och grön operationsskjorta
Niklas Marklund. Foto: Tove Smeds

– Skador som är så allvarliga att de kräver intensivvård leder tyvärr i princip alltid till minnesproblem, säger han.

Förklaringen är att vid en skallskada kan hjärnans minneslagringscentrum hippocampus påverkas av störningar i blodflödet och i energiomsättningar. Hippocampus är viktigt vid inlagring av våra minnen, men är även involverat när vi hämtar de minnen vi lagrat. Och även om hjärnan kan omorganisera sig efter en skada så är den förmågan begränsad.

Personligheten kan påverkas

Hjärnskador kan också innebära allvarlig påverkan på våra motoriska och kognitiva funktioner. Även personligheten kan påverkas.

– Man brukar tala om den frånkopplade hjärnan efter trauma. Vårt minne läker inte så bra, tyvärr, konstaterar Niklas Marklund.

Svåra skallskador och upprepade hjärnskakningar ökar risken för demenssjukdomar och de verkar accelerera Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

– Det finns ett demensprotein som kallas tau om är oerhört viktigt vid skallskada. Vi har undersökt unga idrottare som haft minnesproblem efter trauma och sett att de har en ökad inlagring av tau.

Mer demens bland elitidrottare

Tau finns normalt i axonerna på våra nervtrådar och vid skada kan de börja klumpa ihop sig. Niklas Marklund berättar om en uppmärksammad studie som genomfördes i Skottland bland 7 600 professionella idrottare:

– Gruppen hade mer demens än övriga befolkningen. Å andra sidan hade de mindre förekomst av hjärt-kärlsjukdomar. Hälsofördelarna med att idrotta överväger, men man ska undvika upprepade slag mot huvudet. Så använd hjälm vid cykling och skidåkning, säger Niklas Marklund.

Text: TOVE SMEDS