Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hittar ny ammunition mot resistenta bakterier

2013-06-03
Richard Johnsson
Richard Johnsson hoppas att han så småningom kan hitta den formel som knäcker den multiresistenta bakterien. Foto: Roger Lundholm

Ett antibiotikum dödar bakterien. Vissa bakterier låter sig dock inte besegras.

Forskaren Richard Johnsson har därför valt en annan strategi. Att oskadliggöra i stället för att döda.

Måltavlan för hans forskning är det ogenomträngliga yttre skikt av långa sockerkedjor som finns hos vissa multiresistenta bakterier. Ammunitionen han använder består av molekyler som efterliknar socker.

I labbet på Kemicentrum vid Lunds tekniska högskola filar han på de formler som så småningom kan leda till en helt ny typ av antibiotikum.

Blockera bygget av cellväggen

– Vår strategi är att blockera enzymet som krävs för att bygga upp bakteriens cellmembran och på så sätt avväpna, men inte döda, bakterien. Det vill vi göra genom att ändra lite på sockermolekylen som enzymet normalt dockar med. Det är som att stoppa in en nyckel som nästan passar men som bryts när man vrider om. Enzymet i bakterien upphör att fungera vilket gör bakterien mindre farlig för oss och lätt att ta hand om av vårt immunförsvar, berättar Richard Johnsson.

Därmed, menar han, stängs dörren för en ohämmad tillväxt av de resistenta bakterierna som, om de får fritt spelrum, kan döda den drabbade i en allmän blodförgiftning.

Långa sockerkedjor i yttre cellmembran

Målet är de gramnegativa, multiresistenta bakterierna. Utanför sitt inre membran har dessa först en tunnare cellvägg och därefter ett yttre cellmembran som är dekorerat med långa sockerkedjor.Dessa kan utgöra en effektiv sköld mot antibiotika.

– Genom att använda kolhydrater som efterliknar de socker som är viktiga i bakteriens ämnesomsättning bör man kunna ta sig igenom skölden och neutralisera bakteriens skadliga effekter, säger Richard Johnsson.

Läkemedelsindustrin satsar inte på antibiotika

Det hörs i dag röster från forskarhåll att hotet från multiresistenta bakterier bör jämställas med internationell terrorism, påpekar han. Samtidigt finns det inga läkemedelsföretag som ser tillräckliga vinstmöjligheter i att utveckla nya läkemedel mot detta hot. Ändå är Richard Johnsson optimist.

– Det gäller bara att finna en molekyl som passar. Innan dess har han ytterligare några formler att fundera på.

Text: PER LÄNGBY