Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hemma bäst och billigast vid barns diabetesdebut

2012-05-21

Föräldrar till barn med nyupptäckt diabetes är mer nöjda med vård som utgår från hemmet än de familjer som fått vård på sjukhus. Vårdkostnaderna är dessutom 27 procent lägre i den hembaserade vården, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Sverige har en lång tradition av sjukhusvård när barn insjuknar i diabetes. Mellan 1997 och 2006 var alla barn i Lund utom ett inlagda i i snitt 2-3 veckor. Oavsett barnets symtom står familjen inför en stor omställning.

– Nu börjar en daglig balansgång mellan insulindoser i förhållande till barnets mat, aktivitet och infektioner. Att ha bra blodsockerkontroll är svårt. En hög nivå ökar risken för barnet att utveckla sena komplikationer av sjukdomen, säger Irén Tiberg, barnsjuksköterska och doktorand på Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Hembaserad diabetesvård

Foto: Privat

I hennes studie deltog 60 familjer där hälften av barnen fick vård på sjukhus och övriga i en hemlik miljö på sjukhusområdet tillsammans med sin familj och med stöd av en diabetessköterska. I denna miljö fungerade familjelivet som vanligt vilket gjorde det lättare för sjuksköterskan att anpassa vården efter familjens behov och för familjen att möta vardagsproblemen.

Efter ett halvår visar resultaten att vård i hemmiljö är lika tryggt och effektivt för barn och familj och mer kostnadseffektivt för sjukvården än vård på sjukhus.

Studien avslutas hösten 2013 då resultaten kan jämföras över längre tid.

Mer om studien: Diabetesvård i hemlik miljö på prov i Lund

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 3, 21 maj 2012