Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Health Sciences Lab – analyserar hela din fysiska förmåga

2012-09-17
Health Sciences Lab
Health Sciences Lab. Foto: Åsa Tornberg

Styrka, ämnesomsättning, uthållighet, föda, livsstil – allt har betydelse när du ska prestera.

Health Sciences Lab är Lunds universitets nya forskningslaboratorium inriktat mot livsstil, idrotts- och arbetsfysiologiska tester, rådgivning och utbildning.

– Det är många faktorer som spelar in vid mänsklig prestation, som styrka, metabolism, uthållighet, nutrition, livsstil mm, säger Åsa Tornberg, sjukgymnast, forskare och ansvarig för laboratoriet.

Vid det nya laboratoriet genomförs konditions- och styrkemätningstester, biomekaniska analyser, mätning av ämnesomsättning och fysisk aktivitet samt kostanalyser.

I första hand vänder sig laboratoriet till forskare inom livsstilsrelaterade sjukdomar, men även till utbildningsprogram och tränare och aktörer inom rehabilitering av idrottsskador.

– Det är ett unikt laboratorium som kombinerar många olika typer av mätmetoder och därför kan analysera prestation från flera håll, säger Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin, medicinskt ansvarig för laboratoriet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 5, 2012