Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Havre – mer än bara gröt

2014-11-24
Havre innehåller mer fett än andra spannmål och havreoljan har en unik sammansättning.
Havre innehåller mer fett än andra spannmål och havreoljan har en unik sammansättning.

Havre innehåller mer fett än andra spannmål och havreoljan har en unik sammansättning. En speciell havreolje-beredning har i en vetenskaplig studie visat sig ge ökad mättnad.Vår stillasittande livsstil i kombination med för mycket energirik mat, gör det för många allt svårare att hålla en hälsosam livsstil. Övervikt och fetma är ett växande problem som ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

– De mest effektiva metoderna för att gå ner i vikt är en långsiktig livsstilsförändring, som kombinerar ett minskat energiintag, dvs. att äta mindre, med ökad fysisk aktivitet. Men läkemedel och olika typer av functional foods* kan vara viktiga stöd för en effektiv viktnedgång, säger Lena Ohlsson, forskare vid Lunds universitet och fortsätter:

– Om vi ständigt äter energirik mat och samtidigt rör oss för lite blir våra mättnadssignaler avtrubbade. Men olika typer av functional foods kan påverka ämnesomsättningen eller förstärka våra mättnadssignaler. Högre halter av mättnadshormoner har i flera tidigare studier visat sig ha samband med mättnad och ett lägre energiintag. Jag tror att den havreolje-beredning som vi testat har goda förutsättningar för just detta, det vill säga att man känner sig mätt längre och därför får lättare att avstå överätning.

Havreolja frisätter mättnadshormoner

Lena Ohlsson har i ett samarbete med Härröd Research och Swedish Oat Fiber AB genomfört en studie på 34 friska personer, som fick äta olika mängder av en speciell havreolje-beredning i en vanlig frukost. De fann att halterna av tarmens mättnadshormoner steg mer med havreolje-beredningen än med placebon 3-7 timmar efter måltiden.

Det är Magnus Härröd vid Härröd Research som har tagit fram en ny metod för att skapa en beredning av havreolja med extra hög halt av polära fetter. Beredningen liknar majonnäs, men fettpartiklarna i beredningen är betydligt mindre; både storleken och den speciella sammansättningen på havreoljan tycks fördröja nedbrytningen av fett och/eller upptaget i tarmen.

Stödjer minskat energiintag

Forskarna upptäckte att detta leder till ökad frisättning av tre olika mättnadshormoner, PYY, GLP-1 och CCK, som i sin tur leder till att man känner sig mättare och äter mindre. Forskarna såg dessutom en ökad frisättning av ett hormon, GLP-2, som främjar tarmcellernas tillväxt, samt gynnsamma effekter på socker och fria fettsyror i blodet.

– Våra resultat talar för att havreolje-beredningen kan bli ett verkningsfullt kosttillskott, som på ett hälsosamt sätt stödjer minskat energiintag. Det behövs dock fler studier, som bekräftar våra resultat och ytterligare kartlägger mekanismerna.

Text: KATRIN STÅHL

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet, 19 november 2014

* Functional foods (mervärdesmat på svenska) hänvisar till förädlade livsmedel som innehåller ingredienser som ger specifika fysiologiska hälsoeffekter, förutom att i grunden vara näringsriktiga.