Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Har du koll på ditt barns nätvanor?

2018-05-24
Bild: UNSPLASH/Kelly Sikkema

Vi lever i en paradox: samtidigt som vi är den mest informerade generationen, är vi också den mest naiva, menar forskaren James Pamment.

– En sak är säker: vi kan inte lita på allt som står på internet, säger James Pamment, forskare i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

James Pamment.

– Nätet skiljer sig mycket från sociala möten där vi utbyter information. Det är betydligt svårare att veta vem som ligger bakom den information vi får via en hemsida och då är det också svårt att avgöra vad avsändaren vill för något.

Ett aktuellt exempel är de så kallade mörka annonserna, dark ads.

– Förr i tiden köpte företag reklam i en tidning. De kunde ha ett budskap i en vänstertidning och skifta detta i en mer konservativ tidning. Men alla kunde köpa båda tidningarna och jämföra dem. Problemet är att vi hittills inte ser vad som sägs till olika grupper och individer.

Han berättar att Facebook har tillgång till mellan 300-800 olika data om en person. Dessa har samlats in och sålts vidare till andra aktörer, som med hjälp av dessa data kan rikta information till olika personer.

– Webben har gjort det svårare att avgöra om någon berättar sanningen. Tyvärr finns det ingen checklista att följa för att göra rätt. Det handlar om att utbilda sig och fundera över varför någon skrivit just detta på webben och varför någon vill ge mig ett råd, säger James Pamment, som fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta fram en kunskapsöversikt om påverkan på nätet inför valet.

Källkritik är A och O, men James Pamment menar också att det inte alltid räcker.

– Även om vi kan läsa i Fass (en sammanställning av läkemedelsfakta, red anm) så skiljer det sig från när en utbildad läkare läser i Fass. Vi har inte samma bedömningskapacitet som en läkare och kan inte tolka informationen på samma sätt.

James Pamments råd till föräldrar är att se över barnens nätvanor.

– Vilka sårbarheter finns när barnen är aktiva på webben? Fundera över det och åtgärda det sedan. Använd till exempel inte vissa plattformar före en viss ålder, beroende på barnets mognad. Diskutera inte saker som din hälsa på internet och i forum, det är en privat sak. Lär barnen källkritik och att man inte blir expert på något för att man läst om det på Wikipedia.

Text: TOVE SMEDS