Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

HAMLET spelar en huvudroll på tarmcancerscenen

2013-03-08
ammande baby
HAMLET, med beståndsdelar från modersmjölk kan användas både för att behandla och förebygga koloncancer. Foto: Dreamstime

”HAMLET spelar en ledande roll på scenen för koloncancerbehandling”

Citatet, fritt översatt från Nature Reviews Gastroenterology, illustrerar det stora intresset för ett arbete från Lunds universitet.  Det är professor Catharina Svanborg och hennes forskargrupp som har funnit att det märkliga bröstmjölksämnet HAMLET kan användas både för att behandla och förebygga koloncancer.

Koloncancer – cancer i tjocktarmen – är en sjukdom som beräknas orsaka omkring 600 000 dödsfall i världen varje år. Nu har professor Catharina Svanborgs forskargrupp visat att HAMLET, med beståndsdelar från modersmjölk kan användas både för att behandla och förebygga koloncancer.

– All ärftlig koloncancer och mer än 80 procent av den icke-ärftliga formen orsakas av en mutation i en gen kallad APC. Den normala genen har en tumörhämmande effekt som hämmas vid mutation och därmed tillåter tumörutveckling, bl.a. genom att öka mängden av det cancerrelaterade proteinet β-katenin. HAMLET slår tillbaka genom att minska β-kateninets effekt, om än via andra mekanismer än APC-mutationerna, säger Catharina Svanborg.

Behandlar och förebygger

HAMLET står för Human Alfa-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells. Det är en speciell kombination av en fettsyra och ett bröstmjölksprotein i en viss veckningsform som troligen bildas först nere i magen på det ammade spädbarnet. Forskargruppen har i sina koloncancerstudier använt möss med samma mutation i APC-genen som människor med ärftlig koloncancer. Försöken visade att HAMLET minskade antalet tumörer och ökade överlevnaden hos de möss som redan fått tumörer.

– Men inte nog med det – vi fann också att ett tillskott av HAMLET till dricksvattnet för avvanda musungar hade en förebyggande funktion. Medan samtliga möss i vanliga fall så småningom skulle ha fått cancer, så kunde vi med HAMLET förebygga sjukdomen i sex fall av tio, säger Catharina Svanborg

Effekt på många olika cancerceller

Lundaforskarna upptäckte ämnets cancerhämmande effekt av en slump år 1994, och det har sedan dess blivit föremål för mycket forskning. I laboratorieförsök har HAMLET gett effekt på över 40 olika typer av cancerceller – tumörer från lungor, njurar, prostata, äggstockar och tarm samt melanom, leukemier m.m. Proteinkomplexet har också i djurförsök visat sig minska tillväxten av hjärntumören glioblastom, och i försök på människor gett god effekt mot papillom (en sorts hudtumörer) och cancer i urinblåsan.

Artikeln publicerad i tidskriften Gut, med forskaren Manoj Puthia som försteförfattare har också blivit uppmärksammad på en helsida i Nature Reviews ”Research highlights” på området gastroenterology:

Hamlet i fyra akter

”HAMLET tar en huvudroll på koloncancerscenen” förklarar rubriken i Nature Review. Resten av texten är också delvis skriven som ett teatermanus, där akt 1 berättar om sjukdomens bakgrund. I akt 2 kommer HAMLET in, och dess karaktär och tidigare effekter beskrivs. Akt 3 redogör för koloncancerstudierna, och akt 4 samt epilogen diskuterar bakgrunden till HAMLETs effekt och vad som kan väntas i framtiden.

Text: INGELA BJÖRCK 

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, 5 mars 2013