Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hamlet kan ge nytt liv åt försvagad antibiotika

2018-11-06
Nej, inte den Hamlet, utan bröstmjölksproteinet Hamlet (Human Alfa-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) som visat sig ha både cancerhämmande effekt och kunna bidra till att bekämpa resistenta bakterier. Bild: istock.com/ILBUSCA

Kan antibiotika som blivit verkningslös på grund av resistens räddas till ett nytt liv? Det kan låta som önsketänkande, men om forskarnas förhoppningar infrias kan det bli verklighet med hjälp av bröstmjölksproteinet Hamlet.

Bröstmjölksproteinet Hamlet har tidigare uppvisat lovande resultat i samband med cancersjukdomar.

För några år sedan kom det nya rön som visade att Hamlet har potential att fungera mot två av våra vanligaste luftvägsbakterier, samt att det kan göra resistenta bakterier åter känsliga för antibiotika. Om Hamlet så småningom kan komma i bruk inom sjukvården, kan det även få en förebyggande effekt mot sepsis, då lunginfektioner är den vanligaste orsaken till sepsis. Läs mer om sepsis här. 

– Hamlet stryper bland annat bakteriernas förmåga att producera energi, vilket gör dem känsligare för angrepp med antibiotika. I bakterierna finns pumpliknande anordningar som använder energi för att transportera bort främmande ämnen, som till exempel antibiotika. Vid behandling med Hamlet försämras troligen denna funktion och antibiotikan fungerar bättre, berättar Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet.

Hittills har Hamlet uppvisat intressanta resultat både i laboratoriestudier och studier utförda på möss. Men ytterligare forskning om mekanismerna bakom Hamlet krävs innan det är möjligt att gå vidare till patientstudier, berättar Anders Håkansson.

Resistenta bli känsliga

Anders Håkansson. Foto: Tove Smeds

Tidigare försök och studier har visat att bröstmjölksproteinet har en direkt dödande effekt på två vanliga bakterier som orsakar lunginfektioner. När det gäller förmågan att göra resistenta bakterier känsliga, så omfattar detta ytterligare bakteriearter, såsom stafylokocker, en vanlig orsak till både lunginflammation och sårinfektioner. Det är också detta spår som visat sig vara det intressantaste för fortsatt forskning, menar Anders Håkansson.

– Om vi lär oss mer i detalj om hur bröstmjölksproteinet fungerar kan Hamlet bli del i en kombinationsbehandling. Tillsammans med antibiotika finns det möjlighet att bota infektionssjukdomar som annars är svåra att stävja på grund av resistens, säger Anders Håkansson.

Hamlet kan produceras ganska enkelt och billigt i stor skala, tack vare att proteinet går att framställa i laboratorium och att den lipid, det vill säga fettmolekyl, som ingår i molekylen är vanlig i naturen och lätt kan utvinnas.

Möjligheterna att ge Hamlet i tablettform är däremot begränsade. Hamlet skulle till exempel istället kunna inhaleras vid lunginfektioner eller appliceras direkt på huden vid sårinfektioner.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Läs mer om symtomen vid sepsis.

Fakta: Sepsis i siffror.

Se intervju med Anders Håkansson i SVT den 6 november

Lyssna på vår podd om fruktade bakterier och nya strategier

Med Anders Håkansson, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och Eva Melander, smittskyddsläkare vid Region Skåne