Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hälsovetenskapens dag 9 april 2015 – En bra början

2015-03-27
lekande barn
Foto: Colourbox

Förutsättningarna för ett bra liv skapas tidigt. Under årets Hälsovetenskapens dag ligger fokus på hälsofrämjande arbete för det ofödda och det växande barnet. Eftermiddagen är fylld av populärvetenskapliga föreläsningar och diskussioner av och med forskare och kliniker knutna till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Fokus ligger på hur vi kan omsätta ny forskning i praktiken.

Dagen arrangeras av forskningsnätverket LUCare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, i samarbete med Region Skåne.

Fri entré men föranmälan till halsovetenskapensdag@med.lu.se

Föreläsningarna sker i SSSH-salen på Health Sciences Centre,
Baravägen 3, Lund, den 9 april 2015 kl 13-16.
Fri entré, föranmälan på: halsovetenskapensdag@med.lu.se

PROGRAM

Det ofödda barnet

13.00 Inledning
Inger Hallström, barnsjuksköterska, professor, forskargruppschef, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

13.15 Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol
Hanne Kristine Hegaard, barnmorska, forskare, med dr, Forskningsenheden for Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet Köpenhamn samt Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
13.25 Graviditet och fysisk aktivitet – hur påverkas kvinnors och mäns aktivitetsmönster?
Katarina Sjögren Forss, dr med vet, lektor i folkhälsovetenskap Blekinge Tekniska Högskola.
13.40 Rökning och graviditet
Hanne Tønnesen, överläkare, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
13.50 Frågor till föreläsarna
14.10 Vi bjuder på fika

Det växande barnet

14.30 Inledning och bakgrund
Inger Hallström, barnsjuksköterska, professor, forskargruppschef,
Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

14.35 Är det skolans uppgift att förebygga depression hos ungdomar? Utvärdering av ett skolbaserat preventionsprogram
Pernilla Garmy, skolsköterska, doktorand, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.
14.45 Barn med återkommande spänningshuvudvärk – fokus på hälsa och fysiska resurser
Birte Tornø, sjukgymnast, forskare, Children’s Headache Clinic, University of Copenhagen, Herlev Hospital.
14.55 Flickor som könsstympas – vad svensk hälso- och sjukvårdspersonal bör känna till
Vanja Berggren, sjuksköterska, docent i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
15.05 Hur påverkars barn av föräldrarnas psykiska ohälsa?
Björn Axel Johansson, överläkare, VO BUP Regional heldygnsvård, Akutenheten, Malmö.
15.15 Övervikt och små barn – vad gör man?
Kristina Thorngren-Jerneck, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
15.25 Frågor till föreläsarna
15.45-16.00 Sammanfattning av dagen