Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hälsovetenskapens dag 10 april – ”Att falla eller inte falla”

2013-03-21

Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Årets Hälsovetenskapens dag handlar om fall och fallprevention.

Hur omsätter vi forskning i klinisk vardag? Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg men även till en intresserad allmänhet.

Dagen arrangeras av Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet i samarbete med Region Skåne. Föreläsningarna sker i SSSH-salen på Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund

Fri entré men föranmälan till halsovetenskapensdag@med.lu.se

Program för dagen

13:15 Från forskning till klinisk vardag Susanne Iwarsson, professor, arbetsterapeut
     
13:25 Kognitiv svikt & fall Eva Nordell, dr med vet, sjukgymnast
     
  Fallpreventionsprogram i kommun, primär- & slutenvård Inger Nilsson, arbetsterapeut på ortopeden
och vårdutvecklare fallnätverk, SUS Malmö
     
13:55 Läkemedelsbiverkning bakom många fallolyckor hos äldre Tommy Schöller, geriatriker, överläkare
Ystad lasarett, ordförande i expertgruppen
läkemedel och äldre
     
  Psykofarmaka och fallolyckor bland äldre Birgit Modén, fil dr, sjuksköterska
     
14:25 Fall och rädsla för att falla – fokus på sköra äldre och Parkinsons sjukdom Maria H Nilsson, dr med vet, sjukgymnast
Ulrika Olsson Möller, doktorand, sjukgymnast
Stina Bladh, doktorand, sjukgymnast
     
15.00   Fika
     
15:20 Boendemiljöns betydelse för fall Gunilla Carlsson, docent, arbetsterapeut
     
15:35 Gammal & yr Eva Ekvall Hansson, docent, sjukgymnast
     
16:05 Frågestund och sammanfattning  

 

Moderator: professor Susanne Iwarsson