Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hallå där … Varför nyser en del när de tittar in i solen?

2017-11-07

Varför nyser en del när de tittar in i solen?

– Fenomenet är ärftligt och kallas fotisk ljusreflex. När personen exponeras för starkt ljus, som solljus eller blixtljus, nyser denne en eller flera gånger. Bara tio procent nyser varje gång de exponeras för ljus, säger Björn Hammar, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Vad är det som händer i kroppen?

– Exakt vad som orsakar reflexen är inte helt klarlagt. Vi har flera medfödda reflexer i kroppen som vi inte styr med viljan. Ett exempel på det är när man lyser med en lampa i ögat och pupillen drar ihop sig för att minska insläppet av ljus. De här automatiska reaktionerna kallas reflexer. De utlöses av ett stimuli från en viss del av kroppen, som sedan går via nerver vidare till hjärnan och sedan sker en reaktion på det ställe där stimuli inhämtades. Det är en sådan reflex som drar igång när man nyser vid ljusexponering. Det troligaste är att ögat, trigeminuskärnan* och nysningscentrum i hjärnstammens främre del är involverat i reflexen.

Är det vanligt?

– Enligt litteraturen är det mellan 18-35 procent som råkar ut för detta, varav två tredjedelar är kvinnor.

Är det farligt?

– Nej. Däremot kan reflexen innebära en ökad risk för piloter i kritiska situationer, eller för bilförare som kör ut ur en dunkel biltunnel och kommer ut i starkt solljus. Sen kan det även störa gruppfoton en solig dag…

Text: TOVE SMEDS

*Nervus trigeminus kallas även trillingnerven och inhämtar information från ansikte, ögon, näs- och munhåla/tänder.