Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Håkan Arheden: Världsunik teknik visar hur hjärtat pumpar

2010-06-10

Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund har utvecklat en ny metod för att åskådliggöra blodflödet i hjärtat. Bilden visar hur blod från vänster förmak fyller vänster kammare under hjärtats fyllnadsfas. Källa: Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund.

Hjärtats bristande pumpförmåga är en vanlig orsak till hjärtsjukdom. Vid Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum har man utvecklat en världsunik metod för att följa blodets väg genom hjärtat. Kunskapen kan bland annat användas för att förbättra behandlingen vid akut hjärtinfarkt.

Håkan Arheden och hans forskargrupp på Skånes universitetssjukhus Lund försöker på olika sätt förstå hur hjärtat fungerar. De studerar framför allt hur ett friskt och ett sviktande hjärta fungerar och hur en hjärtinfarkt utvecklas.

– För att förstå hur det sjuka hjärtat fungerar tittar vi även på det friska hjärtat, berättar Håkan Arheden.

–Vi studerar bland annat superhjärtan från landets främsta idrottare och har även samarbete med NASA för att studera hur mycket diagnostisk information en liten EKG-dosa som ryms innanför en rymddräkt kan analysera. Det ger oss möjlighet att lära oss mer om olika grundläggande mekanismer i hjärtat. Och bättre förstå sjukdomar som hjärtrytmrubbningar, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Förstå hur blodet rör sig genom hjärtat

Hjärtinfarkt kan bero på flera saker men vanligast är att en blodpropp har täppt till något av hjärtats kranskärl som försörjer hjärtat med blod. Då kan inte hjärtat längre pumpa blodet som det ska.

–För att förstå hur hjärtat pumpar måste vi också förstå hur blodet passerar igenom hjärtat, berättar Håkan Arheden.

Därför har forskarna utvecklat en helt ny teknik för att studera blodflödet inuti hjärtat.

– Vi har skapat en miljö där en av världens främsta bildbehandlare arbetar sida vid sida med till exempel läkare som försöker förstå hur hjärtat fungerar. Tack vare detta har vi bland annat utvecklat en världsunik metod att följa blodets väg genom hjärtat med hjälp av MR-teknik.

Filmsekvensen överst i artikeln visar den nya tekniken. Den har utvecklats av Einar Heiberg vid Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum. Med hjälp av avancerade datorprogram omvandlas informationen från MR-kamerorna till en film som visar blodflödet i det pumpande hjärtat.

MR ger detaljerade bilder av inre organ

MR är en av de metoder som används allt oftare inom sjukvården för att till exempel se hur stora skador ett hjärta har fått vid en hjärtinfarkt, för att se omfattningen av en kärlförträngning i hjärtat, för att möjliggöra avancerade kirurgiska ingrepp i hjärtat eller för att studera utbredningen av olika former av tumörer i kroppen.

Filmsekvens som bygger på MR-bilder av ett hjärta och som visar ett hjärta i genomskärning under pumningen. En hjärtinfarkt kan leda till nedsatt rörlighet i hjärtat och därför vill forskarna i detalj förstå hur hjärtat pumpar. Källa: Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund.

– MR-tekniken är oöverträffad när det gäller att avbilda mjukdelar och för att studera rörelser inne i kroppen. Det är den mest avancerade kamerateknik som finns. Skånes universitetssjukhus Lund var först i Europa att för tio år sen börja använda denna teknik för att avbilda hjärtinfarkter. Och vi är bara i början av utvecklingen av magnetkameratekniken, säger Håkan Arheden.

Studier om hur läkemedel kan öka blodflödet

Håkan Arheden berättar också att det pågår forskning om hur olika läkemedel kan öka blodflödet i kranskärlen och i hjärtmuskeln, något som skulle kunna användas för att skydda hjärtat vid en hjärtinfarkt.

Håkan Arhedens forskargrupp deltar just nu i ett stort europeiskt forskningsprojekt kring nya läkemedel som kan skydda hjärtat vid en hjärtinfarkt. I detta projektet deltar David Erlinges forskargrupp vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, samt ytterligare  åtta andra forskargrupper i Europa. Läs mer i ”EU-miljoner till hjärtforskning på SUS”.

– Det läkemedel vi studerar verkar på cellernas mitokondrier, det vill säga cellernas energifabriker, berättar Håkan Arheden. Förhoppningen är att detta läkemedel ska kunna skydda hjärtat mot de skador som uppstår i samband med en hjärtinfarkt när hjärtat utsätts för syrebrist.

En av orsakerna till att Håkan Arhedens forskargrupp är med i projektet är att de är först i världen med att kunna visa hur snabbt en hjärtinfarkt utvecklas hos människor. De har tagit fram tekniker med vars hjälp de kan avbilda och mäta hur stor del av hjärtmuskeln som är hotad av syrebrist vid en infarkt. Läs mer i artikeln ”Nya rön om hjärtinfarkt ger mer tid att rädda hjärtat”.

Text: NINA HULT

juni 2010