Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gynnsam mutation – frisk trots riskfaktorer för typ 2 diabetes

2014-03-17
människor på en gata
Foto: Colourbox

I ett stort internationellt samarbete har forskare identifierat genetiska mutationer som ger ett kraftfullt skydd mot typ 2 diabetes. Det är första gången i diabetessammanhang en mutation har visat sig vara fördelaktig. Individer med mutationen insjuknar inte trots att de har flera av de klassiska riskfaktorerna, fetma, hög ålder och hälsoskadlig livsstil.

Mutationens antidiabetiska effekt är så uttalad att försök att kopiera dess verkan är en given måltavla för ett helt nytt sätt att behandla diabetes.

– Hittills har vi mest sökt efter genvarianter som ökar risken för typ 2 diabetes. Nu tänkte vi tvärtom – varför drabbas inte personer som har alla riskfaktorer, vad är det som skyddar dem? säger Leif Groop, professor på Lunds universitets Diabetescenter, och en av författarna bakom studien som publicerats online i Nature Genetics.

Leif GroopI vardera spektrat av risk

Arbetet började för fyra år sedan. I en grupp på 28 000 personer i Finland och Sverige jämförde forskarna individer i vardera ändan av riskspektret för typ 2 diabetes.

Forskarna identifierade 352 personer som hade typ 2 diabetes trots att risken hos dem på alla sätt borde ha varit låg. De var normalviktiga, relativt unga och hade en sund livsstil. För 406 personer var det tvärtom, de var gamla, överviktiga och hade en osund livsstil. Men de hade inte diabetes.

– För att förstå vad en ovanlig genvariant innebär för diabetesrisken måste man hitta den tilläckligt ofta. Då är det en fördel att söka i ett land som Finland där befolkningen genetiskt sett är homogen. Chansen att hitta samma genvariant är mycket större då, säger Leif Groop.

Hittar fler bärare av mutationen

Ett 20-tal av de personer, som trots flera riskfaktorer klarat sig undan diabetes, hade en sällsynt mutation.

Då gick forskarna vidare och analyserade generna hos ytterligare flera tusen människor i Sverige; tjocka och smala, gamla och unga, med och utan diabetes. Ytterligare 31 personer med den skyddande mutationen identifierades.

Isländska forskare kopplandes in för att analysera genetiska data från en Isländsk biobank där i stort sett hela befolkningen är med. 39 bärare av mutationen påträffades.

Forskargruppen beslöt att skriva en vetenskaplig artikel om sina fynd.

Man sa att det måste vara fel

– Men den blev avvisad, konstaterar David Altshuler vid Broad Institute and Harvard Medical School, en av författarna av den nu publicerade artikeln.

– Man sa att det måste vara fel. Det motsade tidigare iakttagelser från studier på möss, tillägger han.

Gruppen samlade in än mer data från flera amerikanska biobanker och de tidigare resultaten bekräftades. Mutationen reducerar risken för diabetes med 65 procent.

Nu blev studien accepterade av tidskriften Nature Genetics.

Bland de totalt 150 000 deltagarna i studien hade forskarna identifierat 345 bärare av mutationen. Mutationen resulterar i att ett protein som deltar i produktionen av det blodsockersänkande hormonet insulin inte fungerar normalt. Det verkar som om det leder till att personen utsöndrar mer insulin och att de under hela livet har något lägre blodsockervärden än normalt.

Fortsatt arbete med mutationen

Nu ska forskarna gå vidare och undersöka om mutationen har några ännu okända negativa hälsoeffekter.
Läkemedelsföretag har redan visat intresse för att försöka utveckla ett medel som blockerar proteinet.

– Det är självklart en idealsituation om ett läkemedel kopierar vad naturen själv i sällsynta fall har gjort, menar Leif Groop.

Text: TORD AJANKI
Artikeln har tidigare publicerats på diabetesportalen.se 15 mars 2014.