Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Graviditetsdiabetes: skillnader mellan Indien och Sverige

2019-05-02
n bilder visar e gravid mage
Foto: Dreamstime

Indiska kvinnor är både yngre och smalare än svenska kvinnor när de utvecklar graviditetsdiabetes, visar en ny studie från Lunds universitets Diabetescentrum.
Forskarna fann även en genvariant som ökar risken för graviditetsdiabetes hos svenska kvinnor men som tvärtom visade sig ha en skyddande effekt hos de indiska kvinnorna.

Graviditetsdiabetes karaktäriseras av försämrad insulinproduktion och insulinutsöndring under graviditeten. Förekomsten skiljer sig åt mellan olika befolkningar och kan delvis förklaras med livsstil och gener. Syftet med studien var därför att undersöka skillnaderna mellan gravida kvinnor i Indien och Skandinavien.

Bilden föreställer Geeti Arora
Geeti Arora

– Individer med asiatiskt ursprung har två till sju gånger större risk att utveckla sjukdomen jämfört med europeer, säger Geeti Arora, läkare i den indiska delstaten Punjab och forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som utfört studien i Indien.

Största studien

I studien ingår 500 svenska kvinnor från Malmö och 4000 indiska kvinnor från delstaten Punjab. Resultaten har därefter upprepats i kohorter med kvinnor från Finland och Norge. Den är den hittills största studien som jämför graviditetsdiabetes mellan europeer och icke-europeer och den första studien att jämföra graviditetsdiabetes i Indien med Sverige.

Resultatet visar att förekomsten av graviditetsdiabetes är högre hos de indiska kvinnorna än hos de svenska kvinnorna. De indiska kvinnorna är i genomsnitt tio år yngre vid insjuknande, de är också smalare och mer insulinkänsliga.

Bilden föreställer Rashmi Prasad
Rashmi Prasad

– Att indiska kvinnor verkar utveckla graviditetsdiabetes redan vid ett lägre BMI trots att de är insulinkänsliga skulle kunna tyda på en allvarligare defekt i insulinsekretionen, säger Rashmi Prasad, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som lett studien.

Läs även: Graviditetsdiabetes: Uppföljning behövs även efter förlossningen

Skyddande effekt

Forskarna undersökte 85 sedan tidigare kända genvarianter som ökar risken för graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. En av dem kunde kopplas till graviditetsdiabetes hos indiska kvinnor men inte hos svenska. Och tvärtom visade sig en variant av CRY2-genen som har betydelse för dygnsrytmen ha en skyddande effekt hos indiska kvinnor medan den är förenad med ökad risk hos svenska kvinnor.

– Det är intressant att samma gen har motsatt effekt i den indiska och svenska befolkningen och frågan är om det kan höra samman med årstiderna, säger Rashmi Prasad.

Hon berättar att Indien med sina 1,3 miljarder invånare uppvisar stora genetiska skillnader. Människor från norra Indien delar liknande genetik med individer från Mellanöstern, Centralasien och i viss utsträckning Europa medan Indiens södra befolkning tillhör en mer egen genetiskt avgränsad grupp. Landet har högst antal personer med typ 2-diabetes i världen och antalet ökar drastiskt.

– Studien visar att individanpassad vård för att förhindra graviditetsdiabetes måste beakta skillnader i såväl gener, livsstil och etnicitet, säger Rashmi Prasad.

Vetenskaplig publikation: Phenotypic and 1 genotypic differences between Indian and Scandinavian women with gestational diabetes mellitus

Fakta om graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes är en övergående form av diabetes. Under graviditeten ökar kvinnans produktion av insulin. Graviditetsdiabetes inträffar ofta under den andra eller tredje trimestern av graviditeten när mamman av någon anledning inte klarar av att producera tillräckligt med insulin.

Risken för graviditetsdiabetes ökar med ålder, fetma och ärftlighet. Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och typ 2-diabetes. Obehandlad graviditetsdiabetes kan leda till förtidig födsel och ökar risken för typ 2-diabetes hos såväl mamman som barnet senare i livet.

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet