Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Goda vanor tidigt i livet minskar risken för fetma

2015-10-20

Five young friends playing soccer

Det kan låta självklart – bra mat och motion håller vikten nere. Men en ny studie visar att personer med en särskild riskgen, som gör att de lättare går upp i vikt, kan påverka sin risk genom att vara fysiskt aktiva.

Man har de gener man har. Men forskning visar att man kan påverka genernas funktion med mat och motion. Ju tidigare i livet desto bättre.

– Därför är det viktigt att börja lära barnen sunda vanor tidigt, säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Det finns i dag 97 kända riskgener för fetma. Men generna i sig styr inte om vi blir feta. Miljön spelar också stor roll.

– I vår forskning har vi sett att man kan påverka genernas funktion med hjälp av mat och fysisk aktivitet, säger Paul Franks.

Lätt överviktiga följdes i fem år

För att undersöka betydelsen av en av våra vanligaste riskgener för fetma, följdes en grupp lätt överviktiga deltagare i en femårig studie. Deltagarna delades in i fyra grupper; två med bärare av den aktuella riskgenen, och två kontrollgrupper som inte bar på riskgenen. Den ena riskgruppen och ena kontrollgruppen fick sedan genomgå ett strikt viktminskningsprogram med två och en halv timmes hård fysisk aktivitet i veckan kombinerat med personliga kostråd och högt fiberintag. De två andra grupperna fick allmänna viktminskningsråd. Samtliga deltagare gick ned i vikt det första året, och samtliga ökade sedan sakta i vikt igen under de kommande åren, vilket var förväntat.

– Men de som hade riskgenen och samtidigt tränade hårt gick ner mest i vikt. De gick också upp minst i vikt senare, vilket visar att de måste ha haft någon fördel av åtgärderna, säger Paul Franks och tillägger att det gäller både män och kvinnor.

Viktminskning tystade genen

Studien visade också att det fanns ett samband mellan viktnedgång och genuttryck, dvs. hur ”aktiv” fetmagenen var. Hos dem som gick ned mest i vikt minskade uttrycket av den specifika riskgenen mest av alla.

Men trots att de fortsatte vara fysiskt aktiva, vände risken sakta uppåt igen efter två år. Efter fem år hade många återfått sin ursprungsvikt.

– Eftersom vi har sett att det är svårt att hålla den nya lägre vikten och att många inom några år kommer tillbaka till samma vikt igen är det viktigt att man börjar äta bra och motionera tidigt i livet så att man inte blir överviktig, avslutar Paul Franks.

Text: SARA LIEDHOLM

Foto: Colourbox