Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ger manligt hormon skydd mot ledgångsreumatism?

2012-10-03

Män med låga värden av könshormonet testosteron drabbas i högre utsträckning av ledgångsreumatism än män med normala eller höga nivåer. Upptäckten gäller en mildare typ av sjukdomen.

Resultaten presenteras i en avhandling från Mitra Pikwer, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

– Min teori är att testosteronet har en skyddande effekt, säger Mitra Pikwer, som även är läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och fortsätter:

– Man har tidigare uppmätt lägre testosteronhalter hos män med ledgångsreumatism, men detta kan vara en konsekvens av sjukdomen. Jag hade nu tillfälle att mäta testosteron hos män innan de insjuknade, fortsätter Mitra Pikwer.

Låga nivåer av testosteron

I studien undersöktes sparade blodprover från 104 män som tidigare deltagit i befolkningsundersökningen Malmö Förebyggande Medicin. Gemensamt för dem var att de senare i livet insjuknade i reumatoid artrit (ledgångsreumatism).

Resultaten visade att de män som insjuknade i en mildare typ av ledgångsreumatism (reumatoid faktor negativ sjukdom), hade låga nivåer av testosteron. Hänsyn togs till rökvanor, vikt och längd, som kan påverka risken för ledgångsreumatism.

– Mycket talar för att bakgrunden till olika typer av ledgångsreumatism skiljer sig åt. En ökad förståelse för detta kan hjälpa oss att använda de av kostnadsskäl omdebatterade biologiska läkemedlen mot reumatism på ett bättre sätt, berättar Mitra Pikwer.

Första gången man ser sambandet

Studien är den första som uppvisar ett samband mellan låga halter av testosteron och ledgångsreumatism bland män. Ytterligare studier krävs för att klarlägga om det verkligen är testosteronet som påverkar risken, och inte något annat.

– Om detta samband kan bekräftas i fler studier, skulle man kunna prova att behandla män med testosteron som tillägg till andra mediciner, berättar Mitra Pikwer.

Kvinnor med tidigt klimaterium

I en annan studie i avhandlingen har Mitra Pikwer undersökt kvinnor och funnit ett liknande samband mellan kvinnor med tidigt klimakterium och den mildare typen av ledgångsreumatism.

Även samband med amning kunde konstateras. Ju längre tid kvinnan ammat, desto mindre var risken att insjukna i ledgångsreumatism.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 3 oktober 2012