Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Genetisk skräddarsydd behandling vid infertilitet

2012-11-06

Typiska manliga attribut som behåring och muskelmassa förknippas ofta med könshormonet testosteron, medan feminina drag förknippas med östrogen, testosteronets motsats.

Nu har forskare vid Lunds universitet visat att vanliga varianter i arvsmassan finjusterar testosteronnivån och även påverkar produktionen av spermier. Resultaten kan i framtiden komma att användas för att behandla manlig infertilitet.

Utan hormoner kan människan inte leva. Det finns många olika hormoner och dessa styr livsviktiga funktioner. Redan i fosterstadiet hjälper dessa till så att fostret utvecklas normalt, men i alltför höga doser kan hormonerna vara direkt skadliga.

Ett flickfoster kan till exempel utveckla manliga könsorgan om det utsätts för höga testosteronnivåer i fosterstadiet. Brist på testosteron eller östrogen kan däremot göra så att puberteten inte sätter igång som den ska och kan senare i livet ge försämrad fertilitet.

könshormoner
Några hormoner som är viktiga för fertiliteten. Illustration: Ida Lindgren (Klicka på bilden för att förstora den.)

Samspel mellan olika hormoner

Förutom testosteron och östrogen finns det andra hormoner som är viktiga för fertiliteten, bland annat follikel-stimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). FSH och LH påverkar testosteron- och östrogenproduktionen och gör så att spermierna bildas i mannens testiklar och att äggen mognar i kvinnans äggstockar. När samspelet mellan hormonerna inte fungerar optimalt påverkas fertiliteten så att färre spermier och ägg utvecklas.

Rätt hormondos viktig

Tidigare forskning har visat att människor reagerar olika på olika hormonnivåer, vilket blivit allt mer aktuellt i takt med att antalet par som genomgår provrörsbefruktning ökar. Som en del i behandlingen vid provrörsbefruktning stimulerar man kvinnans äggstockar med FSH så att onormalt många ägg mognar på en gång.

befruktat ägg
Befruktat ägg. Foto: Fred Hambiliki

Dosen måste dock vara noga avvägd. Får kvinnan för lite hormon mognar inga ägg, och får hon för mycket hormon kan hon drabbas av ett livshotande tillstånd kallat ovariellt överstimuleringsyndrom.

På senare tid har man förstått att vanliga varianter av en gen kallad FSHR hos kvinnor ger olika känslighet för FSH. Genvarianterna ger upphov till mer eller mindre aktiva former av genen och justerar på så sätt effekten av FSH. Samma dos FSH kan alltså vara livshotande för en kvinna med en aktiv genvariant, medan dosen kan vara optimal för en kvinna med en mindre aktiv genvariant.

Individanpassad behandling

Vi har sett att även män med olika varianter av FSHR har olika nivåer av hormonet FSH. Deras spermieproduktion skiljer sig också åt. En variant av FSHR har visat sig vara mer aktiv och ger därför en högre testosteronnivå och högre spermieproduktion, medan en mindre aktiv variant av FSHR ger en lägre testosteronnivå och lägre spermieproduktion.

Än så länge har vi bara undersökt friska individer, men vi har planer på att också undersöka förekomsten av genvarianten hos infertila män. I framtiden hoppas vi kunna öka spermieproduktionen hos de infertila män som har den mindre aktiva genvarianten genom att ge dem doser med FSH, som en form av genetiskt skräddarsydd behandling. På så sätt skulle man kunna behandla män som har svårt att få barn på andra sätt än genom provrörsbefruktning.

Text: IDA LINDGREN

Doktorand vid Lunds universitet – i gruppen för molekylärgenetisk reproduktionsmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö