Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gåta kring höftartros bland unga vuxna ska lösas

2013-11-05
nyfödd
Foto: Colourbox

Höftdysplasi är ett sjukdomstillstånd där belastningen på lårbenshuvudet blir onormalt stor på grund av felaktig utveckling av bäckenets ledskål.

Hos en del barn är höften instabil och dysplastisk redan vid födelsen. Om dysplasin kvarstår till vuxen ålder finns risk för tidig artrosutveckling.

Trots att man i de nordiska länderna är bra på att upptäcka och behandla höftdysplasi på nyfödda visar en studie från det norska höftprotesregistret att mellan 10 och 20 procent av de unga vuxna som behöver höftprotes har det pga. just höftdysplasi.

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus undersöker nu sambandet mellan höftdysplasi hos spädbarn med höftdysplasi i vuxen ålder för att ta reda på mer om när och hur sjukdomen uppkommer. Studien beräknas bli klar inom några år.

Text: BJÖRN MARTINSSON