Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Går det att odla ben hos skadade patienter?

2010-04-27
skelett
Illustration: Dreamstime

Är odlat ben en bättre lösning för plastikkirurgerna än att flytta ett ben i kroppen från en plats till en annan, när det gäller att rekonstruera en patient efter en skelettskada?

Läkaren Björn Schönmeyr vid Plastikkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus har studerat olika metoder att framställa kroppseget ben. De patienter som har behov av benrekonstruktioner är de som råkat ut för våldsamma trauman, har skador efter tumörkirurgi och efter viss strålningsbehandling där skelettet tagit skada.

I dag använder läkarna kroppseget ben som flyttas från ett ställe i kroppen till ett annat. Då skapas en ny bendefekt. Om än på ett mindre känsligt ställe.

Optimera bildandet

– Mitt projekt har försökt optimera den benbildande processen, berättar Björn Schönmeyr. Förbättra förutsättningarna för blodförsörjningen av det bildade benet, att vidga perspektiven inom området.

Han fann bland annat att en skapad benhinna bidrog på ett avgörande sätt till läkningen av en skapad bendefekt i en råttas käke. Ett annat fynd var att det är viktigt att beakta flera tillväxtfaktorers interaktion när det gäller att förmå stamceller till benbildande och kärlstimulerande tillväxtfaktorer.

– Flera av fynden kan leda till nya studier och utveckling av användbara metoder och produkter på människor.

Studier i USA

Liknande studier som Björn Schönmeyrs bedrivs på andra håll i världen. Han har själv varit ett år vid Memorial Sloane Kettering Cancercenter i New York.

Björn Schönmeyrs avhandling läggs fram i maj. Den bär titeln ”Advance in bone tissue engenering”.

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus 27 april 2010.