Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fysisk aktivitet och mensvärk

2020-05-20

Att träna 45 till 60 minuter två till tre gånger i veckan kan lindra lindrig mensvärk med ungefär 25 procent. Detta oavsett om träningsintensiteten är hög eller låg.

Foto: iStock/Nastasic

I mars publicerades en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), i vilken man sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt som utvärderar effekten av träning hos kvinnor med mensvärk. Den visar att även lågintensiv träning ger effekt mot värken vid mens. Enligt rapporten skulle fysisk aktivitet kunna lindra smärta genom flera olika mekanismer, som hur hormonerna påverkas vid träning och hur blodflödet i kroppen ökar.

– Genom lågintensiv träning, så som till exempel yoga, kan stressnivåerna i kroppen sänkas vilket kan leda till minskade nivåer av ämnet prostaglandin som gör att livmodern drar ihop sig vid menstruation. Detta skulle kunna var en förklaring till att mensvärken minskar vid lågintensiv träning. Även psykologiska mekanismer som avledning och förväntning kan spela roll för resultatet, säger Åsa Tornberg, docent vid Lunds universitet som har faktagranskat SBU:s rapport.

Behövs mer välkontrollerade studier

En utmaning när man genomför studier om träningens effekter är att det inte går att ”blinda” deltagarna. Blindning innebär att personerna inte känner till om de ingår i den grupp som utsätts för en intervention. Det blir liksom uppenbart om man tränar eller inte – något som kan påverka resultatet av studien.

– Resultaten som kommer fram är intressanta, men studierna är små och inte så välkontrollerade. Här behövs bättre kontrollerade och större studier. Fynden ligger dock i linje med vad man sett vid långvarig smärta. I FYSS* finns rekommendationer kring träning vid långvarig smärta, där beskrivs att man kan använda träning både förebyggande och som behandling, konstaterar Åsa Tornberg.

Text: TOVE SMEDS

*FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd.