Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Från macka till fettcell

2015-10-20

2a_Från macka till fettcell_KLAR

Illustration: Carin Carlsson/Ritbolaget

Både fett, kolhydrater och proteiner som vi får i oss med maten kan omvandlas till energirika fettmolekyler som lagras i fettcellerna. Maten som vi tuggar i oss bryts successivt ner i allt mindre beståndsdelar under sin väg ner till tunntarmen (A).

Fettet finns nu i form av triglycerider som bryts ner till fria fettsyror. Dessa tas upp antingen direkt i blodet eller packas om och når via lymfan blodet där de transporteras i form av fett- och proteininnehållande partiklar, s.k. kylomikroner, till fettvävnaden. Efter ytterligare ompackning lagras de till sist som triglycerider i stora fettdroppar inne i fettcellerna (B).

Proteinerna bryts ner till sina beståndsdelar aminosyror, och kolhydrater till enkla sockermolekyler (A). Dessa tas också upp från tunntarmen och transporteras i blodet till levern (C) där de, med hjälp av ytterligare molekyler från ämnesomsättningen omvandlas till fettsyror som packas i större partiklar, s.k. lipoproteiner. Även dessa transporteras till fettvävnaden där de lagras som triglycerider i fettcellerna (B).

När musklerna behöver energi sker den omvända processen i fettcellerna. Triglycerider bryts ner till fria fettsyror som släpps ut i blodet och transporteras till musklerna där de omvandlas till energi i muskelcellernas energikraftverk, mitokondrierna.

Läs mer i artikeln Fett bra med fett