Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Framsteg i utvecklingen av nya Parkinsonmediciner

2010-10-18

Nervcell och receptor

Biverkningarna av standardmedicineringen för Parkinsons sjukdom har länge varit en måltavla för hjärnforskare. Nu presenterar forskare vid Lunds universitet nya resultat som ger hopp om en effektivare medicinering för dem som lider av nervcellsjukdomen.

I sin avhandling presenterar neuroforskaren Daniella Rylander nu två viktiga fynd som angriper olika stadier i utvecklingen av de ryckiga och flaxiga rörelser, dyskinesier, som är en oönskad följd av behandling med standardmedicin levodopa.

Oönskad överaktivering

Hon har undersökt två olika system i hjärnan som tros spela en viktig roll vid uppkomsten av biverkningarna – glutamat och serotonin. En överaktivering av glutamatsignaler, orsakad av behandling med levodopa, bidrar sannolikt till utvecklingen av dyskinesier. Daniella Rylanders forskning är inriktad på att blockera den oönskade överaktiveringen.

– Den mottagande cellen har olika receptorer (mottagare) på ytan där glutamatet binds in för att aktivera cellen och det är dessa receptorer jag har försökt att blockera. Kan man hitta rätt kanal och dämpa den skulle vi kunna få en effektivare behandling med levodopa utan några biverkningar. Det har hela tiden varit mitt mål, säger Daniella Rylander.

Tester i djurmodeller har visat väldigt goda resultat för den nya metoden. Det läkemedel som använts för att blockera glutamatet i studien är sedan tidigare testat på människor och ger ett försprång i de tidskrävande kliniska testerna inför introduktionen av en ny medicin.

Skräddarsydd behandling

Även serotonin spelar en viktig roll i utvecklingen av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom.

– Vi visar nu för första gången att individer som har extra mycket av en viss form av fibrer på serotinincellerna också har en ökad risk att drabbas av dyskinesier vid behandling av levodopa, säger Daniella Rylander.

Den nya kunskapen om en tydlig patologisk förändring av serotoninsystemet kan nu utnyttjas för att bättre skräddarsy den individuella behandlingen av patienter med Parkinsons sjukdom.

Text: JENS PERSSON

Foto: Dreamstime