Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fråga alltid om det förekommer våld hemma

2019-11-05
Genrebild: iStock.com/BOGGY22

Fråga alltid, inte bara vid misstanke. Forskaren Karin Örmon anser att vårdpersonal måste våga fråga om patienten har varit eller är utsatt för våld av någon närstående.

– Man ska fråga på rutin, inte på indikation. Vi måste fråga så vi kan stödja kvinnan i att bryta upp från en våldsam relation eller i att göra upp med tidigare erfarenheter av våld, säger Karin Örmon, klinisk lektor inom psykiatrisk vård vid Malmö universitet.

Koppling mellan psykisk ohälsa och våld i nära relationer

Var tredje kvinna som söker psykiatrisk vård har erfarenhet av våld i nära relationer. Det kan ha varit som barn, som ung, vuxen eller genom hela livet. Förra året dödades 22 kvinnor i Sverige av sin partner, en fördubbling jämfört med året innan.

– Det finns studier som visar att hälso- och sjukvården inte tar upp frågan om våld i nära relationer. Problemet är att ”symtomen” är samma som vid depression: rädsla, oro, minskat egenvärde och kraftlöshet, säger Karin Örmon.

Karin Örmon. Foto: Magnus Jando

Enligt Karin Örmon finns det kvinnor som inte är medvetna om att deras ohälsa beror på våldet de utsatts för. Det kan ha hänt när de var barn, och de behöver hjälp att förstå varför de har ont i ryggen, sover dåligt eller drar sig undan. Risken, menar hon, är att patienten får en depressionsdiagnos som innebär att man inte kommer åt en viktig orsak till att hon mår dåligt.

– Det finns en rädsla för att ställa frågan om våld. Vårdpersonal är rädda att de har för lite kunskaper, säger Karin Örmon.

Det finns också en tendens att skuldbelägga kvinnor som återvänder till den våldsamme partnern.

– Om kvinnorna får frågan: ”Varför återvände du?” – då slutar de berätta om våldet de utsätts för. Men det finns förklaringar till varför kvinnorna går tillbaka ett par gånger innan de får kraft att göra slut, säger Karin Örmon.

Mer kunskap behövs

Det behövs alltså mer kunskap. Våld i nära relationer ingår nu som kurs i Malmö universitets utbildningar i vårdvetenskap och till sjuksköterska. Karin Örmon har också varit med att ta fram vårdprogram för Region Skåne som säger att alla verksamheter ska ta upp frågan om våld.

Karin Örmon arbetar halvtid vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Som forskningsledare kartlägger hon nu tillsammans med en forskargrupp allt dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000–2016.

– Vi vill identifiera riskfaktorer men också våldet i sig. Vad var det som hände vid tillfället som ledde till döden?

Text: MAGNUS JANDO