Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fort och mycket skadar mest

2012-05-21
Catharina Nordander
Catharina Nordander. Foto: Ragnhild Ahlgren

– Det känns väldigt kul att vi kunnat visa att det är som vi trodde, arbete där man rör händerna mycket är väldigt skadligt när det går fort, säger Catarina Nordander.

Aktuellt om vetenskap & hälsa juni 2008Det var i Aktuellt om vetenskap och hälsa på våren 2008 som vi berättade om de studier om värk i muskler och leder som gjorts vid Lunds universitet.

Det är data från 5000 personer i mer än 40 olika yrken som nu har analyserats och sammanställts i en rapport på Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne.

Snabba handrörelser ger smärta

Rörelser och muskelaktivitet har mätts med små sensorer som satts på olika kroppsdelar, bland annat för att mäta handledsrörelser.  Industriarbetare, frisörer, kontorsarbetare, städare och tandläkare är några av de yrkesgrupper som ingått i studierna.

– Vi kan visa att det finns ett samband mellan hur snabbt man rör handleden och hur ont man får, säger Catarina Nordander, överläkare och den som sammanställt rapporten.  Vi har tittat på olika yrkesgrupper och ju snabbare rörelser arbetet kräver, desto fler är sjuka.  Det stiger lika mycket för män och kvinnor men kvinnorna ligger högre från början.

Kvinnorna får mer värk

Att kvinnorna har mer värk i muskler än män kan bero på flera saker, ibland har de olika arbetsuppgifter.  Men även när man tittar på yrken där kvinnor och män gör samma sak har kvinnorna mer värk. Här tror forskarna att arbetsbelastningen blir större för kvinnorna i förhållande till deras muskelstyrka och det kan vara en förklaring till att kvinnor har mera värk.

– Intressant var också att männen i studien var yngre och hade inte haft samma arbetsuppgift lika länge. De kanske inte stannar vid det löpande bandet så länge utan avancerar i företaget eller slutar innan de får värk, säger Catarina Nordander.

Text: RAGNHILD AHLGREN