Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Första stenten i hjärtats kranskärl som löses upp

2012-01-12

En 72-årig man fick i dag, den 12 januari 2012, hjärtats kranskärl öppnat med hjälp av en nedbrytningsbar stent i hjärtats kranskärl.

Professor David Erlinge och docent Jan Harnek vid kärlkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har därmed behandlat de två första patienterna i Sverige med detta nya material.

Tidigare stentar av metall har betytt väldigt mycket för behandlingen av kärlkramp och hjärtinfarkt. Stentarna är små tubformade metallnät som håller blodkärlet öppet, vilket är nödvändigt första tiden efter en kärlvidgning, så kallad ballongsprängning. Enda nackdelen är att metallen måste lämnas kvar även sedan kärlet läkt.

Återfå normal funktionalitet

Därför är idealet ett stent som resorberas (upplöses) av sig självt när kärlskadan har läkt ut.

– När stentet försvunnit kan blodkärlet återfå sin normala fysiologiska rörlighet, vilket vi tror är bäst i längden, säger David Erlinge.

Stentarna är helt uppbyggda av biologiskt material, polylaktid. Polylaktid har sedan länge används i nedbrytningsbara produkter, t ex suturer när ett sår ska sys ihop.

Bättre behandling av kranskärlssjukdom

– Vi tror att detta kan bli framtidens sätt att behandla kranskärlssjukdom, men vi gör nu studier för att kunna visa att metoden är bättre än tidigare metoder, säger Jan Harnek.

De nedbrytningsbara stentarna är helt borta efter ca nio månader och preliminära data har visat att kärlet har återfått sin fysiologiska funktion att vidga sig vid två års uppföljning.

Kranskärlsinterventioner görs på mer än 20 000 personer per år i Sverige. Sedan sammanslagningen av kranskärlkliniken vid Skånes universitetssjukhus är denna störst i Sverige med ca 2 200 ingrepp per år.

Text: PER LÄNGBY

Ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhud, 12 januari 2012

Foto frontbild: Dreamstime