Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Första skånska barnen födda med hjälp av ny frysteknik

2016-02-17
RMC_3
Mona Bungum, områdeschef på Reproduktionsmedicinskt centrum. Foto: RMC och Roger Lundholm

Nu har de första skånska barnen fötts som blivit till med hjälp av en ny frysteknik av obefruktade ägg vid Reproduktionsmedicinskt centrum. Tekniken, så kallad förglasning, ger stora möjligheter till att bland annat bevara fertiliteten hos cancerpatienter och att minska kön till äggdonationer.

Vid nyår respektive i början av februari föddes barnen som blivit till med hjälp av förglasning, en ny teknik för att frysa obefruktade äggceller. Det är första gången det sker på Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), och första gången i Skåne någonsin.

Förglasning har revolutionerat möjligheterna att få kroppens största cell att överleva nedfrysning. Genom att frysa äggcellen till minus 196 grader på bråkdelen av en sekund undviks den kristallbildning som annars kan vara skadlig.

Totalt cirka 15-20 barn

Namnet, förglasning, kommer sig av att det frysta materialet blir glaslikt. Totalt finns det idag cirka 15-20 barn i Sverige som är resultatet av en befruktning av ett ägg som tinats upp efter förglasning.

– Det är givetvis ett stort framsteg för oss och våra patienter. Tekniken öppnar upp för nya möjligheter till att bevara fertiliteten hos till exempel cancerpatienter som ska genomgå tuffa behandlingar som kan påverka äggstockarna, säger Mona Bungum, områdeschef på RMC.

Gör skillnad på flera håll

RMC var en av de första verksamheterna i Norden att implementera frystekniken som en rutin. Möjligheten att frysa obefruktade äggceller minskar även pressen på de spermadonatorer som hittills behövt lämna ett prov vid ett specifikt tillfälle. Likaså gör det stor skillnad för patienter som ska få donerade ägg, berättar Mona Bungum.

– Nu kan vi bygga upp ”äggbanker” som gör att vi inte behöver synkronisera behandlingen av mottagare och donator. Det leder i sin tur till ett mer effektivt utnyttjande av donerade ägg och därmed kommer även kön för dem som väntar på donation att krympa.

Text: AXEL JÖNSSON