Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa hjälper

2014-08-14
Fr v_Lars Hansson_Bengt Svensson_Foto_Åsa Hansdotter
Från vänster: professor Lars Hansson och docent Bengt Svensson vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter

När du hör om ”Första hjälpen” tänker du nog på hur till exempel en blödning kan stoppas eller vad du ska göra om någon blir medvetslös. Men ”Första hjälpen” finns sedan några år också som stöd vid psykisk ohälsa.

Nu bekräftar forskare vid Lunds universitet i en av de största oberoende studierna hittills att programmet ”Första hjälpen till psykisk hälsa” är uppskattat och fungerar.

Det program som Lundaforskarna Bengt Svensson och Lars Hansson har utvärderat utvecklades ursprungligen i Australien för fjorton år sedan och har sedan dess spritt sig till ett 20-tal länder. Utvärderingen publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Nästan alla drabbas på något sätt

– Grunden för programmet är att allmänheten behöver hjälpa till mer med att stötta människor med psykisk ohälsa, säger Bengt Svensson. Nästan alla drabbas antingen själv eller känner någon som någon gång i livet går igenom en kris, får en depression eller någon annan psykisk sjukdom.

– Det finns också mycket okunnighet och fördomar om psykisk ohälsa, flikar Lars Hansson in. Många drar sig för att söka vård och vill inte få en etikett som psykiskt sjuk. Och om någon i din närhet drabbas av en psykisk kollaps – vad gör du då? De flesta känner nog att de inte har några verktyg för att hantera det och vänder kanske därför ryggen till den människan.

Tolv timmars utbildning

Studien genomfördes i samband med att anställda inom Västra Götaland utbildades av SPIV, ”Suicidprevention i väst”, men Bengt Svensson och Lars Hansson betonar att programmet inte enbart syftar till att minska risken att människor tar sitt liv. Det handlar om att lära sig möta människor med många olika slags psykiska besvär, allt från panikattacker till depression och missbruk.

– Vi märker ofta av en handfallenhet mot människor med psykiska besvär, säger Bengt Svensson. I vår utvärdering av ”Första hjälpen till psykisk hälsa” kunde vi se att programmet gav deltagarna en ökad kunskap om vad du kan göra när du möter någon med psykisk sjukdom. Och att effekten höll i sig även två år efter utbildningen.

”Första hjälpen till psykisk hälsa” är ett standardiserat utbildningsprogram på tolv timmar som inte kräver några förkunskaper. Det riktar sig både mot allmänheten och mot människor arbetar inom räddningstjänsten, polisen, skolan, socialtjänsten osv.

Programmet kan kort sammanfattas i fem steg:

hjärta första hjälpen
Illustration: Colourbox
  1. Bedöm situationen. Ta kontakt.
  2. Lyssna öppet och fördomsfritt.
  3. Erbjud stöd och information.
  4. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
  5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Lyssna och uppmuntra att söka hjälp

– Det handlar om att lära sig möta en människa och förmå honom eller henne att söka professionell hjälp, säger Lars Hansson. Rädsla och okunskap ska inte behöva leda till att man låter bli att hjälpa någon.

– Du måste heller inte alltid kontakta psykiatrin, betonar Bengt Svensson. Det finns så mycket som även en distriktsläkare på vårdcentralen kan göra. Det är viktigt att inge hopp – att så här dåligt som du mår just nu ska du inte behöva må. Det finns till exempel läkemedel och psykoterapi. Och motion hjälper också många gånger vid lättare depressioner. Om människor kunde ge första hjälpen vid psykisk ohälsa skulle man minska mycket lidande i samhället.

Text: NINA NORDH