Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Försök att hejda diabetes genom att äta insulin

2012-09-18

Kan en kapsel insulinkristaller om dagen stoppa utvecklingen av typ 1-diabetes? Det finns tecken som tyder på det. I den aktuella internationella TrialNet-undersökningen som följer släktingar till personer med typ 1-diabetes undersöker forskare om oralt insulin kan förebygga eller bromsa ett insjuknande.

piller
Foto: Colourbox

Typ 1 diabetes är den autoimmuna formen av diabetes där personens insulinproducerande betaceller har förstörts av det egna immunförsvaret.

– Vi vet att om man har två autoantikroppar mot insulin är risken 50 procent att insjukna i typ 1 diabetes inom fem år. Och det spelar ingen roll hur gammal man är, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning Lunds universitets diabetescenter i Malmö.

Förhindra eller fördröja?

– Det finns tecken på att oralt insulin kan förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1 diabetes bland personer som har autoantikroppar mot insulin och därmed befinner sig i rikszonen, säger Åke Lernmark, som ska inleda och koordinera den svenska TrialNet-undersökningen.

Åke Lernmark hänvisar till en undersökning som amerikanska och engelska forskare presenterade tidigare i år. I undersökningen, som pågick åren 1994 till 2003, fick deltagarna som inte bara hade släktningar med typ 1-diabetes utan också minst två autoantikroppar varav en mot insulin, antingen oralt insulin eller placebokapslar, det vill säga verkningslös behandling. Men resultatet blev först en besvikelse. Lika många i behandlingsgruppen som i placebogruppen insjuknande.

Vänja immunsystemet

– Men efteranalyserna visade något annat. Bland dem som hade höga halter insulinautoantikroppar när de gick in i undersökningen hade oralt insulin effekt och det visade sig att insjuknandet i typ 1 diabetes fördröjdes. Fördröjningen varade så länge deltagarna åt insulin. säger Åke Lernmark och tillägger att de som nu rekryteras till den svenska TrialNet-undersökningen med oralt insulin också har höga halter autoantikroppar mot insulin.

Åke Lernmark
Professor Åke Lernmark

På vilket sätt oralt insulin skulle kunna hejda typ 1 diabetes är det ingen som vet. Men enligt Åke Lernmark kan en trolig förklaring vara att de låga dagliga doserna insulin i mag- tarmkanalen gör att immunsystemet ”vänjer” sig. Insulinet uppfattas inte som främmande, något som ska stötas bort.

Tankegången är densamma som vid desensibilisering vid allergi, ett långsamt upptrappande av det ämne som utlöser allergin.
Studien med oralt insulin kommer att pågå några år och alla som uppfyller kraven samt är mellan 3 och 45 år kan delta.

Pressmeddelande från Lunds universitet, 17 september 2012