Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningscentrum om beroende och livskvalitet

2011-11-11
Hanne Tönnesen
Hanne Tønnesen

Den 17 november sker invigningen av Clinical Health Promotion Centre, ett svenskt-danskt samarbete som har för avsikt att stärka den kliniska forskningen, utvecklingen och undervisningen av områdena: alkohol/narkotika, tobak, näring, fysisk aktivitet och samsjuklighet.

Clinical Health Promotion Centre är en sammanslagning mellan forskargrupper vid Klinisk alkoholforskning vid Lunds Universitet och WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals and Health Services på Bispebjerg Hospital vid Köpenhamns Universitet.

– Jag har länge önskat att etablera ett excellent forskningscenter och detta är ett första steg på vägen, säger Hanne Tønnesen som är professor och forskargruppsledare vid Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet.

– Mellan Sverige och Danmark finns det många likheter samtidigt som vi också kompletterar varandra. Genom sammanslagningen får vi en mycket starkare utgångspunkt genom större forskningsprojekt, snabbare resultat och bättre implementering av forskning och utveckling.

Clinical Health Promotion Centre blir en del av ett redan etablerat stort nordiskt samarbete och ett internationellt nätverk med över 850 sjukhus och vård från alla kontinenter. Målsättningen är att arbeta mot en bättre hälsovinst för patienter genom hälsofrämjande vård med fokus på alkohol, droger, tobak och livskvalitet.

Forskningen bedrivs i nära samverkan med Beroendecentrum Malmö och övrig kommunal, lokal och regional hälso- och sjukvård.

Nyhet från Lunds universitet 11 november 2011